Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชกรรม

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

ยาหอมเทพวิจิตร
ยาหอมทิพโอสถ
ยามหานิลแท่งทอง
ยาเขียวหอม
ยาประสะกะเพรา
ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาอัมฤควาที
ยาประสะมะแว้ง
ยาจันทลีลา
ยาตรีหอม
ยาประสะจันทน์แดง
ยาหอมอินทจักร์
ยาประสะไพล
ยาหอมเนาวโกฐ
ยาวิสัมพยาใหญ่
ยาธาตุบรรจบ
ยาประสะกานพลู
ยากวาดแสงหมึก
ยามันทธาตุ
ยาไฟประลัยกัลป์
ยาไฟห้ากอง
ยาประสะเจตพังคี
ยาธรณีสัณฑะฆาต
ยาบำรุงโลหิต
ยาประสะเปราะใหญ่
ยามหาจักรใหญ่
ยาเนาวหอย
ยาถ่าย

ยาธาตุบรรจบ

วัตถุส่วนประกอบ ขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนดำ เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู การบูร เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสน รากไคร้เครือ ดีปลี เปราะหอม หนักสิ่งละ 4 ส่วน โกฐก้านพร้าว หนัก 8 ส่วน เนื้อลูกสมอไทย หนัก 16 ส่วน น้ำประสานทองสะตุ หนัก 1 ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง
สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสีย ใช้เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา หรือ
เปลือกลูก ทับทิม ต้มกับน้ำปูนใส แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม
3 กลีบ ทุบชงน้ำร้อน หรือ ใช้ใบกระเพรา ต้มเป็นกระสาย ถ้าหาก
น้ำกระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกแทน
ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ
เด็ก ครั้งละ 1 – 2 ช้อนกาแฟ
ขนาดบรรจุ 15 กรัม

วิธีปรุงยา
การชั่งตัวยา
การคัดเลือก, การเก็บตัวยา
การใช้ตัวยาอันตราย
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com