Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชกรรม

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

ยาหอมเทพวิจิตร
ยาหอมทิพโอสถ
ยามหานิลแท่งทอง
ยาเขียวหอม
ยาประสะกะเพรา
ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาอัมฤควาที
ยาประสะมะแว้ง
ยาจันทลีลา
ยาตรีหอม
ยาประสะจันทน์แดง
ยาหอมอินทจักร์
ยาประสะไพล
ยาหอมเนาวโกฐ
ยาวิสัมพยาใหญ่
ยาธาตุบรรจบ
ยาประสะกานพลู
ยากวาดแสงหมึก
ยามันทธาตุ
ยาไฟประลัยกัลป์
ยาไฟห้ากอง
ยาประสะเจตพังคี
ยาธรณีสัณฑะฆาต
ยาบำรุงโลหิต
ยาประสะเปราะใหญ่
ยามหาจักรใหญ่
ยาเนาวหอย
ยาถ่าย

ยาเหลืองปิดสมุทร

วัตถุส่วนประกอบ แห้วหมู ขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ กระเทียมคั่ว ดีปลี ชันอ้อย ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ ใบเทียน ใบทับทิม หนักสิ่งละ 1 ส่วน ขมิ้นชัน หนัก 6 ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.1 กรัม
สรรพคุณ แก้ท้องเสีย ใช้น้ำเปลือกลูกทับทิม หรือเปลือกแคต้มกับน้ำปูนใส
เป็นกระสาย ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน
ขนาดรับประทาน รับประทานวันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร
เด็กอายุ 3 – 5 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด
เด็กอายุ 4 – 6 เดือน ครั้งละ 3 – 4 เม็ด
เด็กโต ครั้งละ 5 – 7 เม็ด
ขนาดบรรจุ 30 เม็ด

วิธีปรุงยา
การชั่งตัวยา
การคัดเลือก, การเก็บตัวยา
การใช้ตัวยาอันตราย
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com