Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชจำพวกต้น
พืชจำพวกเถา-เครือ
พืชจำพวกหัว-เหง้า
พืชจำพวกผัก
พืชจำพวกหญ้า
ว่าน
เห็ด

พืชจำพวกต้น

ได้แก่ พืชพรรณไม้ เป็นต้นเล็ก ต้นใหญ่ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นบ้าง ไม่มีแก่นบ้าง ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ต้น ส่วนมากใช้ราก แก่น เปลือก ใบ ฝักหรือลูก จะอธิบายถึงรสและสรรพคุณของส่วนที่ใช้ทำยา ดังต่อไปนี้ :

กรรณิกา(กันนิกา) ไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

กฤษณา (ไม้หอม ) ไม้ต้นขนาดย่อม ถึงขนาดกลาง

กันเกรา(ตำเสา) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กรัก (แก่นขนุนละมุด) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กัลปพฤกษ์ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเล็กคล้ายขี้เหล็ก ดอกขาวคล้ายแคฝอย ฝักแบนยาว ข้างในเป็นชั้นๆ สีเทา ภายนอกฝักเป็นกำมะหยี่

กัลปังหา(กาละปังหา) ไม้พุ่มขนาดย่อม เกิดใต้ทะเล ไม่มีใบและดอก

กระเชา ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

กระทิง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระแบก ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กระเบียน(มะกอกพราน) ไม้พุ่มขนาดใหญ่

กระเบา (กระเบาน้ำ) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กะโบลิง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กะพังอาด (พญามือเหล็ก) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กะเพราทั้ง 2 (ขาว-แดง) ไม้ต้นเล็ก

กระแจะ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระเจี๊ยบแดง ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน ขึ้นเป็นพุ่มเตี้ย

กระดังงาไทย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระโดงแดง ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

กระโดน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระโดนดิน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระตังใบ(กระตังบาย) ไม้พุ่มขนาดย่อม

กระถินไซ่ง่อน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระถินเทศ(กระถินดอกหอม) ไม้พุ่มขนาดใหญ่

กระถินไทย(กระถินดอกขาว) ไม้พุ่มขนาดกลาง

กระถินป่า ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

กระถินพิมาน(กระถินวิมาน) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระทุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กระท้อนป่า ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กระท่อม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กระบือเจ็ดตัว(กระทู้เจ็ดแบก) ไม้พุ่มขนาดเล็ก

 

การบูรขาว-ดำ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กระพี้เขาควาย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

กราย(หางกราย) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กรวยป่า ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

กล้วยตีบ ไม้ล้มลุก

กวาวต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

การะเกด เป็นไม้พุ่มจำพวกเตย

การบูร ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

กาหลง ไม้พุ่มขนาดย่อมถึงกลาง

กาสามปีก(เกล็ดปลาช่อน) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมก็มี

ก้างปลาแดง ไม้พุ่มขนาดกลาง

ก้างปลาทะเล ไม้พุ่มขนาดย่อม และเกิดตามชายทะเล

กานพลู ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ก้ามกุ้ง ก้ามกาม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ก้ามปู เมล็ด รสเมา สรรพคุณ แก้กลาก เกลื้อน โรคเรื้อน

กุ่มน้ำ ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง

กุ่มบก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

แก้ว ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

โกงกาง(มีทั้งชนิดใบใหญ่และใบเล็ก) ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง

โกฐกะกลิ้ง(แสลงใจ,ลูกกะจี้,ว่านไฟต้น) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

โกฐกักกรา ไม้ต้นขนาดกลาง รากส่งมาจากจีน อินเดีย ฮ่องกง

โกฐกระดูก เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง จากประเทศจีน

โกฐก้านพร้าว ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน

โกฐจุฬาลัมพา ไม้เนื้อ่อนล้มลุกเป็นพุ่มขนาดย่อม

โกฐน้ำเต้า ไม้พุ่มขนาดใหญ่

โกฐสอ ไม้ขนาดเล็กจำพวกโสม

กอมขม หรือ ดีงูต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ก่อ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กำจัด (พริกหอม ลูกระมาด หมากมาด) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กำลังช้างเผือก (กำลังช้างสาร) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

กำลังวัวเถลิง (กำลังทรพี)ไม้พุ่มขนาดใหญ่

กำลังเสื่อโคร่ง (กำลังพญาเสื่อโคร่ง) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

กำลังหนุมาน (กำลังราชสีห์) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เกว้า (เขว้า กำยาน ชาติสมิง ) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ขันทองพยาบาท ( หมากดูก ยาง ปรอก) ไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ข่าต้น (ตะไคร้ต้น เทพทาโร) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ขี้ครอก ไม่พุ่มขนาดย่อมคล้ายมะเขือ

ขี้หนอน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ขี้เหล็กบ้าน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ขี้เหล็กเลือด ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบอ่อนมีสีแดงเข้ม

ขี้อ้าย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เข็มขาว (เข็มใหญ่) ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง

เข็มแดง ไม้พุ่มขนาดใหญ่

เข็มป่า ไม้ยืนต้นขนาดย่อม ถึงขนาดกลาง

เขยตาย(ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ,เขยตายแม่ยายชักปก) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางเนื้อแข็ง

ขอนดอก ไม้ยืนต้นตายจากต้นพิกุลและต้นตะแบก ลักษณะเหมือนไม้ผุสีขาวเป็นจุด ในเนื้อไม้

ข่อย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ข่อยหย็อง หรือ ข่อยเตี้ย ไม้ยืนต้นขนาด กลาง

เขี้ยวงู(เล็บครุฑ) ไม้ต้นขนาดย่อม

ไข่มด ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

คงคาเดือด (หมากเล็กหมากน้อย) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

คนทา(สีฟัน กะลันทา) ไม้พุ่มขนาดใหญ่

คนทีสอเขมา หรือ คนทีสอดำ ไม้พุ่มขนาดใหญ่

คัดลิ้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

คันทรง มี 2 ชนิด คือไม้พุ่มขนาดย่อมและเป็นต้นขนาดย่อม แต่สรรพคุณเหมือนกัน

คราม ไม้พุ่มต้นเล็ก

ครอบทั้ง 3 (ครอบจักรวาล, ครอบตลับ, ครอบฟันสี) ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน
ครอบจักรวาล (สารเข้าเลือก,ก่องเข้า)
ครอบตลับ(มะก่องเข้าหลวง)
ครอบฟันสี (ตอบแตบ, โผงผาง)

ครอบฟันสี (ตอบแตบ, โผงผาง)

คางแดง (คาง, กางขี้มอด, มะขามป่า) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ควินิน (ต้นซิงโคน่า) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

คูน (ชัยพฤกษ์) ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ใบใหญ่ ดอกสีเหลือง ห้อยเป็นพวง ฝักกลมยาวเกลียง เนื้อในสีดำ

แค (แคแดง,แคขาว) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

แคแตร (แคแกล) ไม้ป่ายืนต้นขนาดกลาง

แคฝอย (แคขาว) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

คำไทย(คำแสด,คำเงาะ)ไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

คำฝอย(คำ,ดอกคำ) ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน

คว่ำตายหงายเป็น (ฆ้องสามย่านตัวผู้) ไม้ต้นเล็ก ใบหนา

ไคร้เครือ ไม้ต้นเล็ก

ฆ้องสามย่าน ไม้ต้นขนาดเล็ก

งิ้ว ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

งิ้วป่า (งิ้วผา ,นุ่นป่า) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

หงอนไก่ดอกกลม(หงอนไก่ป่า) ไม้ดอกต้นเล็กๆ

หงอนไก่ทะเล ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เหงือกปลาหมอ (ดอกขาว,ดอกสีฟ้า) ไม้พุ่มขนาดกลางใบเป็นจักเว้าใหญ่ ริมใบมีหนามแหลมคม

จักรนารายณ์ ไม้ต้นเล็ก)

จันทน์กระพ้อ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

จันทน์เกราะ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

จันทน์ชะมด หรือ จันทน์หอม ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

จันทน์แดง ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

จันทน์เทศ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

จันทน์ลูกหอม ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

จันทน์โอ หรือ ลูกอินทร์ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

จันทนา (จันทน์ขาว) ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง

จาก ไม้กอใบคล้ายใบมะพร้าว เกิดที่ลุ่มเค็ม

จามจุรี,ก้ามปู,ฉำฉา ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

จิกเขา ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

จิกนา ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

จุกโรหิณี ไม้พุ่มขนาดย่อม

เจตพังคี ไม้ต้นเล็กๆ

เจตมูลเพลิงขาว ไม้พุ่มขนาดเล็ก

เจตมูลเพลิงแดง (ไฟใต้ดิน) ไม้พุ่มขนาดเล็ก

เฉียงพร้านางแอ ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง

ชะมดต้น(ฝ้ายผี) ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนหรือไม้พุ่ม

ชะมวง(ส้มมวง) ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง

ชบา ไม้พุ่มขนาดย่อม

ชะอม ไม้พุ่มขนาดย่อม

ชะเอมเทศ(ชะเอมจีน) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ชมพู่น้ำดอกไม้ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ชา หรือ เมี่ยง ไม้ต้นขนาดย่อม

ช้าพลู(ผักอีไร) ไม้ต้นเล็กๆ

ช้างงาเดียว ไม้ต้นเล็กๆ

ชิงขี่ ไม้พุ่มขนาดย่อม

ชุมเห็ดเทศ ไม้พุ่มใหญ่

ชุมเห็ดไทย(ชุมเห็ดเล็ก) ไม้ต้นขนาดเล็ก

ช้อยนางรำ (สอยนางรำ) ไม้พุ่มขนาดย่อม

ชัด ไม้ต้นขนาดย่อม

ซาก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ดีหมี ไม้ต้นขนาดใหญ่

ตะดกนา(พญาช้างดำ) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เรียกชื่อ ตะโก หรือ พญาช้างดำ

ตะโกสวน(ตะโกไทย) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ตะขบไทย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ตะขบป่า ไม้ยืนต้นขนาดกลางมีหนาม

ตะไคร้ต้น (ตะไคร้บก) ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

ตะไคร้น้ำ ไม้พุ่มขนาดย่อมขึ้นอยู่ริมน้ำ

ตะเคียนทอง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ตับใหญ่(มะพลับดง) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ตับเต่าน้อย ไม้พุ่มขนาดย่อม

ตาตุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

ตาเสือ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ตาเสือทุ่ง ไม้ยืนต้น

ตานขโมย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ตานดำ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ตาลโตนด ไม้ยืนต้นสูง จำพวกปาล์ม

ตานเสี้ยน ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

ตีนเป็ดตัน (พญาสัตตบรรณ)ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ตีนเป็ดน้ำ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ตูมกาต้ม ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เตยหอม ไม้น้ำต้นเล็กๆ เป็นกอ

ต่อไส้ ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ตองแตก หรือ ทนดี ไม้พุ่มขนาดย่อม

ถั่วแระต้น ไม้พุ่มเล็กๆ

ถั่วแระผี ไม้พุ่มเล็กๆ

ทรงบาดาล ไม้พุ่มขนาดย่อม

ทับทิม ไม้พุ่มใบเล็กๆยอดแดง มีอยู่2ชนิด คือ ชนิดดอกแดง และชนิดดอกขาว

ทับทิมทั้ง5 สรรพคุณ แก้ท้องเสีย บิด มูกเลือด

ท้าวยายม่อม ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ท้ายยายม่อมดอกแดง(ปทุมราชา)

ทิ้งถ่อน (พญาช้างเผือก,พญาฉัททัน) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เทพทาโร ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ทุเรียน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ทองพันชั่ง ไม้พุ่มต้นเล็ก

ทองระอาหรือลิ้นงูเห่า ไม้พุ่มขนาดเล็ก

ทองหลาง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีหนามตลอดทั้งต้น

ทองหลางใบมน (ทองหลางบก) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบคล้ายใบถั่วพู

ทองหลางใบมนต่าง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบตามเส้นเป็นสีเหลืองแกมเขียว ใบเหมือนทองหลางใบมน

ทองโหลง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่มีหนาม

เทียนเกล็ดหอย ไม้ต้นเล็กๆ

เทียนขม ลักษณะไม่ปรากฏ เพราะส่งมาจากต่างประเทศ

เทียนขาว ไม้ต้นเล็กๆ (ยี่หร่า)

เทียนแดง ไม้ต้นเล็กๆคล้ายผักชี

เทียนดำ ไม้พุ่มขนาดย่อม

เทียนต้น หรือ เทียนย้อมมือ ไม้พุ่ม

เทียนตากบ ไม้ต้นเล็กๆ

เทียนตาตั๊กแตน ไม้ต้นเล็กๆ

เทียนเยาวพาณี คล้ายผักชี แต่โตกว่า

เทียนลวด ไม่ปรากฏลักษณะ เพราะสั่งมาจากต่างประเทศ

เทียนดอก ไม้ต้นเล็กๆ นิยมใช้ดอกสีขาวทำยา

ไทรกร่าง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ไทรใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ไทรย้อย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ทำมัง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ธรณีสาร ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

นนทรี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

นมควาย ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

นมนาง หรือ นมสาว ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

นางแย้ม ไม้พุ่ม ราก รสเย็น

หนาดดำ ไม้ต้นเล็กๆ

หนาดใหญ่ ไม้ยืนต้นล้มลุก

หนามพรม ไม้ยืนต้นขนาดย่อม มี 2ชนิด คือ พรมป่าและพรมบ้าน

นุ่น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เนระพูสี ไม้จำพวกเฟริน์และผักกูด

น้อยหน่า ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

น้อยโหน่ง ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

เนียม ไม้ต้นเล็กๆ

ลูกลิด หรือ ปอบิด ไม้พุ่มขนาดย่อม

บุนนาค ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มี 2 ชนิด คือ บุนนาคบ้าน และ บุนนาคป่า นิยมใช้บุนนาคป่า ซึ่งมีสรรพคุณดีกว่า

เบญกานี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เบญจมาศบ้าน ไม้ดอกต้นเล็ก

เบน หรือ เบนขอ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

  1. เปลือกต้น แก่น ใบ รสจืดขื่น สรรพคุณ แก้เส้นเอ็นพิการ แก้กระษัยเหน็บชา แก้เหน็บชา แก้ไขข้อ กามโรค

ใบเงิน ไม้พุ่มขนาดย่อม

ใบทอง ไม้พุ่มต้นเล็ก

ใบนาค ไม้พุ่มขนาดย่อม

ประดงเลือด หรือ ประดงไฟ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ประดู่ขาว หรือ สะตือ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใช้ทั้ง 5 รสฝาดเย็น

ประดู่ลาย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ประดู่ส้ม ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ประดู่เสน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ประทัดจีน หรือประทัดใหญ่ ไม้พุ่มขนาดย่อม

ประยงค์ป่า ไม้พุ่มขนาดย่อม

ประยงค์บ้าน หรือ หอมไกล ไม้พุ่มขนาดย่อม

ปรู ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

โปรง ไม้ลุ่มน้ำเค็มยืนต้นขนาดกลาง

โปร่งฟ้า ไม้พุ่มขนาดย่อม

ปลาไหลเผือก ไม้พุ่มขนาดย่อม

เปล้าใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เปล้าน้อย ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

เปล้าน้ำเงิน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ปีบ ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

ฝางส้ม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม้เป็นสีขาว

ฝางเสน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม้สีแดงและเหลือง

ฝ้ายขาว ไม้พุ่มขนาดย่อม

ฝ้ายแดง ไม้พุ่ม

ฝ้ายเทศ หรือ สำลี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ฝิ่น ไม้ต้นเล็ก ๆคล้ายต้นมะเขือ

ฝิ่นต้น ไม้พุ่มขนาดย่อม ใบคล้ายใบมะละกอ

ฝีหมอบ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

พญาไก่เถื่อน หรือ มะเฟืองป่า ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

พญายา ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

พญารากขาว(โคลงเคลง) ไม้พุ่มขนาดย่อม

พญารากดำ ไม้ยืนต้นขนาดกลางใหญ่

พญาปล้องทอง ไม้เถาเนื้อแข็งคล้ายปล้องอ้อย

พญามุติ ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน

พญารากเดียว

พลับพลึง ไม้ล้มลุกยืนต้นเตี้ยๆ

พิกุล ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

พิลังกาสา ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

พริกป่า ไม้พุ่มขนาดเล็ก

พิมเสนต้น ไม้พุ่มขนาดย่อม

พุงดอ ไม้พุ่มต้นอ่อน

พุดตาน ไม้พุ่มขนาดย่อม

พุ่มเรียงบ้าน หรือ ชำมะเรียงป่า ไม้พุ่มขนาดย่อม

เพกา ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

แพงพวยบก ไม้ประดับต้นเล็ก

มะกรูด ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

มะเกลือ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะเกลือเลือด ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

มะกล่ำตาช้าง หรือ มะกล่ำต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะกาต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะกอกน้ำ ไม้ยืนต้นขนาดย่อม ชอบขึ้นริมน้ำ

มะกอกป่า ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะกอกเผือก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

มะขามแขก ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

มะขามเทศ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

มะขามไทย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ตระกูลมะขามใหญ่มี 2 ชนิด คือ มะขามขี้แมว

มะขามป้อม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะขวิด ไม้ยืนต้นขนาดกลางมีหนาม

มะเขือขื่น ไม้ต้นเล็กๆ

มะค่า ทั้ง 2 ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มี 2 อย่าง คือ มะค่าโมงและมะค่าแต้หรือมะค่าเล็ก

มะคำไก่ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

มะคำดีควาย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะงั่ว ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

มะดัน ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

มะดูก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะเดื่อชุมพร ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

มะเดื่อดง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

มะเดื่อปล้อง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะเดื่อหอม ไม้ต้นเป็นพุ่มขนาดใหญ่

มะตูม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มี 3 ชนิด คือ ลูกกลม ลูกยาว และลูกนิ่ม

มะนาว ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

มะปราง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีอย่างเปรี้ยวและอย่างหวาน

มะปริง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะฝ่อ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะพลับ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะพร้าว ไม้ยืนต้นขนาดกลางคล้ายต้นตาล

มะแฟน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะเฟือง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะเฟืองป่า (พยาไก่เถื่อน) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะไฟ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะไฟเดือนห้า ไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่

มะมาด ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

มะม่วง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

มะม่วงหิมพานต์ ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

มะเม่า ไม้พุ่มขนาดเล็กเตี้ยแจ้ง

มะยม ไม้ยืนต้นขนาดย่อม ถึงกลาง มี 2 ชนิด คือ มะยมตัวผู้ ต้นเล็กออกดอกแล้วไม่ติดลูก หมอนิยมใช้ทำยา และมะยมตัวเมีย ต้นใหญ่ออกดอก ติดลูกดก

มะรุม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มะละกอ ไม้ยืนต้นไม่มีแก่น

มะแว้งต้น ไม้ต้นเล็กขนาดมะเขือพวง

มหาละลาย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ คล้ายมะพร้าว

มหาสดำ ไม้ยืนต้น ลักษณะคล้ายมะพร้าว

มหาหิงคุ์ ไม้ยืนต้นเล็กๆ

มะหาด ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

มะหวด ไม้ยืนต้นขนาดย่อม เรียกอีอย่างหนึ่งว่า สีหวด

มะอึก ไม้ยืนต้นจำพวกมะเขือ

มะแฮ็คโกนี ไม้ยืนต้นขนาดกลางใบและผลเล็กกว่ามะฮอกกานี

มะฮอกกานี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มังคุด ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มังตาล ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

หมาก ไม้ยืนต้นจำพวกปาล์ม

หมากผู้ ไม้ต้นเล็ก

ม้ากระทืบโรง ไมพุ่มต้นเล็กๆ

หมีเหม็น ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

โมกมันหรือโมกน้อย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

โมกหลวงหรือโมกใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดย่อมหรือขนาดกลาง

หม่อน ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

เมี่ยงหรือชา ไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

เมี่ยงอีลาม (ชา) ไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม่ยืนต้นขนาดย่อม เกิดทางจ.เชียงใหม่

เหมือดคน (มะไฟแรด) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

มดยอบ เป็นยางของต้นไม้ห่อด้วยหางสัตว์

ยาดำ เป็นยาที่สกัดจากยางเหลืองในใบว่านหางจระเข้

ยาสูบ ไม้พุ่มขนาดย่อม ใบแก่หั่นเป็นฝอย ใช้เป็นยาสูบ

ยาง ไม้ยืนตันขนาดใหญ่

ยาน่องต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ยี่โถไทย ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ยี่โถฝรั่ง ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

รงทองไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ระกำ (สละ) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ระย่อม ไม้ต้นเล็กลงราก

ระงับ เป็นไม้พุ่ม

รักขาว ไม้ยืนต้นขนาดย่อมมี 3 ชนิด คือ ดอกขาว ดอกสีม่วง และชนิดดอกซ้อน

รักซ้อน นิยมเอารากไปทำนางกวัก และรักยม เพื่อให้คนรักใคร่นิยมนับถือ

รักใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ราชดัด ไม้พุ่มขนาดเล็ก

ราชพฤกษ์ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบคล้ายใบขี้เหล็กแต่โตกว่าเล็กน้อย ดอกสีแดงออกเป็นช่อ ฝักแบนสั้น

เร่ว ไม้ยืนต้นจำพวกกระวาน มี 2 ชนิด คือ เร่วน้อย เร่วใหญ่

เร่วใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

เร่วน้อย ไม้ยืนต้นล้มลุกเนื้ออ่อน

โรกทั้ง 2 คือ โรกแดง โรกขาว ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ละหุ่ง มี 2 ชนิด คือ ละหุ่งแดง ละหุ่งขาว ไม้ยืนต้นขนาดย่อมล้มลุกเนื้ออ่อน

ลั่นทม ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง ใช้เฉพาะลั่นทมไทย

ลาน ไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มและตาล หรือมะพร้าว

ลิ้นงูเห่า หรือทองระอา ไม้พุ่มขนาดเล็ก

โลด ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เดี๋ยวนี้บางท่านเข้าใจว่าคือ โลดทะนงแดง

โลดทะนง ไม้ต้นเล็กลงราก มี 2 ชนิด คือ โลดทะนงแดง โลดทะนงขาว หมอนิยมใช้ชนิดรากแดง

เลี่ยน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มี 2 ชนิด คือ เลี่ยนเล็ก เลี่ยนใหญ่

ลำจวน ไม้พุ่ม ขนาดกลาง

ลำโพง ไม่ยืนต้นล้มลุก มี 2 ชนิด คือ ลำพงขาว ต้นสีขาว ดอกไม้ซ้อนกัน และลำโพงแดง หรือกาสลัก มีต้นสีแดงจนเกือบจะดำ ดอกซ้อนกันมาก หมอนิยมใช้ลำโพงกาสลักมากที่สุด

ลำเจียก ไม้พุ่มขนาดย่อม

ลำดวน ไม้พุ่มขนาดใหญ่

ลำไย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

หว้า ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

สน (รวมทั้งสนเหนือ และสนทะเล) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

สมแผง ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

สนสร้อย ไม้พุ่งขนาดย่อม

ส้มกบ ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน

ส้มกุ้ง ไม้พุ่งขนาดใหญ่

ส้มจีน ไม้พุ่มขนาดใหญ่

ส้มเขียวหวาน ไม้พุ่มขนาดใหญ่

ส้มเช้า ไม้ยืนต้นจำพวกสลัดได มีรสเปรี้ยวตอนเช้า พอสายก็จางหายไป

ส้มเสี้ยว ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ส้มโอ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

สนุ่น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

โสน ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน

เสนียด ไม้พุ่มขนาดย่อม

สมี ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

สมุลแว้ง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เสม็ดขาว ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มี 2 ชนิด คือ เสม็ดแดง เสม็ดขาว สรรพคุณเหมือนกันใช้อย่างแดงมาก

เสมาบ้าน และ เสมาป่า ไม้ยืนต้นจำพวกสลัดได เสมาบ้านใบไม่มีหนาม เสมาป่ามีหนามมาก

แสมทะเล ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

แสมสาร ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

สมอดีงู ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

สมอทะเล ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สมอเทศ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ จากประเทศอินเดีย

สมอไทย ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

สมอพิเภก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

สมอร่องแร่ง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สลัดได ไม้ยืนต้นจำพวกกระบองเพชร

แสลงใจ หรือ ลูกกระจี้ หรือ โกฐกะกลิ้ง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

สลอด ไม้พุ่มขนาดย่อม

สะแก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ใช้ทั้ง 5 รสเมาเบื่อ สรรพคุณ เบื่อพยาธิไส้เดือน ขับพยาธิเส้นด้ายแก้เด็กเป็นตานขโมย พุงโร ปวดท้อง อุจจาระสีขาว หยาบ เหม็นคาว

สะแกแสง ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

ใช้ทั้ง 5 รสเบื่อเมา สรรพคุณ ถอนพิษไข้ได้ดี

สะเดา ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สะเดาดง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

สะเดาอินเดีย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สบู่ขาว ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สบู่ดง ไม้ต้นเล็กขนาดไม้พุ่ม

สัก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

สารพัดพิษ ไม้พุ่มเล็ก ๆ

สารภี ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

สีเสียด ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

สำโรง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

สำรอง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

หัศคุณไทย ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

หัศคุณเทศ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

หางกระรอก ไม้พุ่มขนาดย่อม

ราก รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้พิษงู ใช้ทั้งทาและรับประทาน

หางกราย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

หางนกยูง ไม้พุ่มขนาดย่อมมี 2 ชนิด คือ ชนิดดอกสีเหลืองและดอกสีแดง นิยมใช้ดอกสีแดง

หูเสือ ไม้ต้นเล็กๆ มี 2 ชนิด คือ หูเสือไทย และหูเสือจีน สรรพคุณ เหมือนกัน

โหระพา ไม้ต้นเล็ก

อนันตคุณ ไม้พุ่ม

อบเชยต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

อัคคีทวาร ไม้พุ่มขนาดย่อม

อ้ายข้าว ไม้ยืนต้น

อินทนิน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

อีเหนียวใหญ่ ไม้พุ่มเล็ก ๆ

อีเหนียวเล็ก ไม้ยืนต้นเล็กๆ

อุโลก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

อ้อ ไม้ลำต้นเล็ก ยาวมีข้อคล้ายอ้อยแต่ไส้กลวง มีดอกคล้ายอ้อย

อ้อย ไม้ยืนต้นล้มลุก มีหลายพันธุ์ นิยมใช้อ้อยดงทำยา

เอื้อง ไม้ประเภทกล้วยไม้

เอื้องบก ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
พืชวัตถุ
สัตว์วัตถุ
ธาตุวัตถุ
ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
การเก็บยา
ตัวยาประจำธาตุ
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com