Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชจำพวกต้น
พืชจำพวกเถา-เครือ
พืชจำพวกหัว-เหง้า
พืชจำพวกผัก
พืชจำพวกหญ้า
ว่าน
เห็ด

พืชจำพวกเถา-เครือ

ได้แก่ พรรณไม้ที่เป็นเถา- เครือ เลื้อยพาดพันตามต้นไม้ ตามรั้วเลื้อยตามพื้นดิน บางเถา- เครือ ก็สั้น บางเถา- เครือ ก็ยาว บางชนิดมีมือเกาะ บางชนิดก็ไม่มีมือเกาะ ซึ่งมนุษย์เรานิยมเรียกว่า เถา หรือ เครือ ที่นิยมใช้ทำยามี ดังนี้

กรด ไม้เถาเนื้อแข็ง

กระดอม ไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน จำพวกมะระขี้นก

กระไดลิง ไม้เถาแบนพาดพันต้นไม้

กระทกรก ไม้เถายืนต้น

กระทกรก (กระโปรงทอง, รกช้าง, เถาสิงโต, ผ้าขี้ริ้วห่อทอง)

กระทงลาย (กระทุงลาย) ไม้เถาพาดตามต้นไม้

กระทุงหมาบ้า ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

กระพังโหม ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นๆ มี 2 ชนิดคือ ตูดหมู ตูดหมา สรรพคุณเหมือนกัน

หมายเหตุ กระพังโหมที่แท้ต้องเป็นชนิดที่มียางออกเมื่อเด็ดใบและเถาสดๆ ชนิดไม่มียาง เรียกว่า ย่านพาโหม ไม่ใช่กระพังโหม

กระเพียด หรือ หนอนตายยาก ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้

กวาวเครือขาว และ กวาวเครือแดง ไม้เถาพาดพันตามต้นไม้ใหญ่

กรุงเขมา ไม้เถาขนาดเล็กๆ

แกแล ไม้เถายืนต้น

โกฐพุงปลา เป็นไม้อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้อื่นคล้ายกล้วยไม้ เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน

กำจาย (หนามจาย) ไม้เถามีหนาม

กำแพงเจ็ดชั้น (ลุ่มนก) ไม้เถาขนาดใหญ่

ขจร ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ หรือบางแห่งเรียกว่า สลิด

ขมิ้นเครือ ไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่

ข้าวสารเถา หรือ เถาข้าวสาร ไม้เลื้อยพันตามต้นไม้

ขี้กาขาว ไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน

ขี้กาแดง ไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน

เขี้ยวงู หรือ ตึ่งเครือคำตัวแม่ ไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

คนทีสอขาว ไม้เถายืนต้นขนาดย่อม หรือเรียกว่า คนทีสอเครือ

คนทีสอทะเล เป็นไม้เลื้อยตามพื้นทราย

คัดเค้า ไม้เถายืนต้นมีหนามแหลมคม

คุคะ (ขรุขระ) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

โคคลาน ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

โคกกระออม หรือ ตุ้มต้อก ไม้เลื้อยขนาดเล็กคล้ายมะระ

คอเบ็ด (คอเป็ด) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

จิงจ้อขาว หรือ จิงจ้อหลวง ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้

จิงจ้อแดง หรือ จิงจ้อเหลี่ยม ไม้เถาเลื่อยพาดพันต้นไม้

ชะลูกขาว ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้

ชะลูกแดง ไม้เถาเนื้อแข็งยืนต้น

ชะเอมไทย (ส้มป่อยหวาน) ไม้เถายืนต้นขนาดกลาง

ชะเอมบ้าน (ชะเอมสวน) ไม้เถาเลื่อยพาดพันตามต้นไม้

ชะเอมป่า หรือ ชะเอมเถา ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

ชิงช้าชาลี (บอระเพ็ดตัวผู้) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

เชือกเขาไฟ (ย่างทราย) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

แซ่ม้าทะลาย ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

ซองแมว (ซ้องแมว) ไม้เถายืนต้น คล้ายพวกต้นตรุษจีน

หญ้านาง (ปู่เจ้าเขาเขียว หรือ หญ้าภคินี) มี 2 ชนิดคือ ชนิดขาว และเขียว เป็นไม้เถาเลื้อย พากพันต้นไม้อื่น

หญ้านางใหญ่ (โพกพาย) ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้อื่น

หญ้านางแดง ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

ดีปลี ไม้เถาคล้ายพริกไทย เลื้อยพาดพันต้นไม้

ตาไก่ ไม้เถายืนต้น

ตานหม่อน (ตาลขี้นก) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

ตีนเป็ดตาเครือ (เถาเอ็นอ่อน) เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

ตูมกาเครือ ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น มี 2 ชนิด คือ ชนิดเถาสีแดง และ สีขาว

แตงกวา ไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นดิน และพาดพันต้นไม้ตาย

แตงไทย ไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นดิน และพาดพันต้นไม้ตาย

แตงอุลิด หรือ แตงโม ไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นดิน และพาดพันต้นไม้ตาย

 

แตงหนู ไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นดิน

แตงร้าน ไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นดิน

ต้อยติ่ง ไม้ต้นเล็ก

ตำลึง (ผักสี่บาท, ผักแคบ) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

ถอบแถบ ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

ถั่วผี ไม้ล้มลุกเครือ

ถั่วลันเตา ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

เถาเกล็ดนาคราช ไม้เถาเลื้อย

เถาคัน ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น มี 2 ชนิด คือ ชนิดแดง และชนิดขาว แต่นิยมใช้ชนิดแดงมาก

เถาคุ ไม้เถายืนต้น

เถานาคราช (ว่านนาคราช) ไม้เลื้อยพาดพันต้นไม้ผุ

เถาปล้อง ไม้เถายืนต้น

เถามวก (เครือเขามวก) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ มี2 ชนิด คือ แดงและขาว มักใช้ทั้ง2รวมกัน

เถาลิ้นเสือ ไม้เลื้อยพาดพันต้นไม้

เถาวัลย์หญ้านาง ไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน

เถาวัลย์ปูน ไม้เถาขนาดเล็ก

เถาวัลย์เปรียง ไม้เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

เถาเอ็น หรือ เถาเมื่อย ไม้ประเภทเดียวกับตีนเป็ดเครือ (เถาเอ็นอ่อน)

ทองระอา หรือ เถาปล้อง ไม้เถาขนาดใหญ่

นมพิจิตร ไม้เถาคล้ายมะระ

นมแมว ไม้เถายืนต้น

นมวัว เป็นไม้เถายืนต้น ถ้าอยู่ใกล้ไม่อื่นก็เลื้อยพาดพัน

หนามไก่ไห้ ไม้เถายืนต้น

หนามเล็บแมว หรือ หนามเล็บเหยี่ยว ไม้เถายืนต้น

หนามพัน หรือ หนามหีน

หนาวเดือนห้า ไม้เถาพาดพันต้นไม้ใหญ่

หนอนตายหยาก (กะเพียดหนู) ไม้เลื้อยตามพื้นดินหรือพาดพันต้นไม้อื่น

ต้มรับประทานแก้โรคผิวหนังผื่นคัน ต้มกับยาฉุย รวมหัวริดสีดวงทวาร ทำให้แห้งฝ่อ

น้ำเต้า ไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน หรือพันต้นไม้อื่น

น้ำเต้าขม ไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน หรือพันต้นไม้อื่น

บอระเพ็ด ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

บอระเพ็ดพุงช้าง (สบู่เลือด) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นๆ

บวบขม ไม้เถาล้มลุกเลื้อยพาดพันต้นไม้

บวบหอม ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

พระขรรค์ไชยศรี (หนาวเดือนห้า หรือฝนแสนห่า) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

พาหมี ไม้เถายืนต้น

พาดไฉน หรือ อีลุ้ม ไม้เถายืนต้น

พริกไทย ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

พริกหาง ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

พริกหอม ไม้เถายืมต้น

พลูแก ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น ใบเล็กคล้ายพลูจีน

พลูเขียว ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น

พลูคาว ไม้เถาต้นเล็ก

พลูจีน ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่นๆ

พลูทองหลวง ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น

พลูป่า ไม้เถาเล็กๆขึ้นตามภูเขา

พลูเหลือง ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น

เพชรกะฏัก ไม้เถาเนื้ออ่อน

เพชรสังฆาต (ขันข้อ,สามร้อยต่อ) ไม้เถาเนื้ออ่อนเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

เพชรหึง ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

ฟักข้าว ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

ฟักทอง ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่นและเลื้อยตามพื้นดิน

มะกาเครือ หรือ สะไอเครือ ไม้เถายืนต้น

มะกล่ำตาหนู หรือ มะกล่ำเครือ ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น

มะกล่ำเครือ เป็นพิษต่อร่างกายมากไม่ควรใช้

มะขามเครือ ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น

มะเดื่อดิน ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

มะตึ่ง ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นๆ

มะระขี้นก (ผักไห) ไม้เถาเล็กๆ

มะระจีน ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

มะลิ เป็นไม้เถายืนต้น คล้ายไม้พุ่ม ถ้าไม้อื่นอยู่ใกล้ก็พาดพันหรือคลุม

มะลิวัลย์ (มะลิป่า) ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

มะแว้งเครือ ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

ยางน่องเครือ ไม้เถายืนต้น

รางจืด และรางเย็น ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

ลิ้นมังกร ไม้เถาเล็กๆ ใช้ชนิดดอกแดงมาก

ลุ่มนก ไม้เถาขนาดใหญ่

เล็บมือนาง ไม้เถายืนต้น

เล็บลอก ไม้เถาพาดพันไม้อื่น

ลำไยเถา ไม้เถายืนต้น

ส้มป่อย ไม้เถายืนต้น

สะบ้าดำ ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

สะบ้ามอญ ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

สะบ้าลาย ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

สะบ้าเลือด ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

สามสิบ (รากสามสิบ) ไม้เถาเล็กๆ

สีฟันเครือ ไม้เถายืนต้น

แสลงใจเครือ ไม้เถา

แสลงพัน ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น

สลอดน้ำ ไม้เถายืนต้น

สำมะงา ไม้เถายืนต้น

หนุมานประสานกาย เป็นไม้เถายืนต้น

หางไหลขาว ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้

หวายขม เป็นพืชจำพวกเถามีหัว – เหง้า คล้ายเหง้าข่า

หวายตะค้า เป็นพืชพวกเถาไม่มีหัว

หวายโป่ง เป็นพืชจำพวกเถา (ส่วนมากนำมาทำขาเก้าอี้หวาย)

หวายลิง (หวายเย็บจาก) เป็นพืชจำพวกเถาเลี้อย ลงหัวคล้ายข่า

อบเชยเถา ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

อังกาบ ไม้เถาเลื้อยต้นเล็กๆ มี 3 ชนิด คือ ชนิดดอกเหลือง ดอกขาว ดอกม่วงดำ สรรพคุณเหมือนกัน

อัญชันบ้าน ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น ใช้ชนิดดอกสีขาวมาก

อัญชันป่า ไม้เถายืนต้น

อุโลกเครือ ไม้เถาต้นเล็กๆ

หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
พืชวัตถุ
สัตว์วัตถุ
ธาตุวัตถุ
ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
การเก็บยา
ตัวยาประจำธาตุ
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com