Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชจำพวกต้น
พืชจำพวกเถา-เครือ
พืชจำพวกหัว-เหง้า
พืชจำพวกผัก
พืชจำพวกหญ้า
ว่าน
เห็ด

พืชจำพวกผัก

ได้แก่ พรรณไม้ต้นเล็ก ๆ หรือต้นใหญ่ เป็นกอ ตันต่ำ ต้นสูงหรือเลื้อยไปอยู่บนบกก็มี อยู่ในน้ำก็มี บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ และนิยมเรียกว่า ผัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผักกระชับ เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม (ซักบ้อเช้า)

ผักกระเฉด (ผักรู้นอน) เป็นไม้เลื้อย

ผักกระโฉม

ผัดกาด (หัวไชเท้า)

ผักกาดนา ไม้ต้นเล็กๆ

ผักกาดน้ำ

ผักกูด ไม้ต้นเล็กขึ้นอยู่ริมน้ำ

ผักขึ้นฉ่าย ไม้ต้นเล็ก

ผักโขมหนาม ไม้ต้นเล็กๆ มีหนามตามข้อ

ผักโขมหัด ไม้ต้นเล็ก

 

ผักโขมหิน (ผักขมหิน)

ผักขวง (สะเดาดิน) ไม้เลื้อยต้นเล็กๆ

ผักคราดหัวแหวน ไม้ต้นเล็ก

ผักเค็ด ไม้พุ่มขนาดเล็ก

ผักชีลา ไม้ต้นเล็กๆ

ผักชีล้อม ไม้ต้นเล็กๆ

ผักตับเต่าน้ำ ไม้น้ำ

ผักหนอก (บัวบก) ไม้ต้นเล็กๆใบกลม

ผักบุ้งขัน ผักชนิดนี้มีอยู่ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม เป็นเถาเลื้อยตามพื้นดิน

ผักบุ้งขาว ไม้เลื้อยทอดยอด

ผักบุ้งจีน ไม้ต้นเล็ก

ผักบุ้งแดง ไม้เลื้อยทอด

ผักบุ้งร้วม ไม้น้ำ

ผักเบี้ย ไม้ต้นเล็กๆ

ผักเป็ดขาว ไม้เลื้อยตามพื้นดิน

ผัดเป็ดแดง ไม้เลื้อยตามพื้นดิน

ผักปอดตัวผู้ ไม้ใบเล็กๆ ขึ้นตามทุ่งนา

ผักปอดตัวเมีย เหมือนกับผักปอดตัวผู้ แต่ต้นและใบใหญ่กว่า

ผักปลัง ไม้เลื้อยมี 2 ชนิด คือ ชนิดแดง และชนิดขาว สรรพคุณเหมือนกัน

ผักแพวแดง ไม้ต้นเล็ก

ผักหวานบ้าน ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ผักหวานป่า ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ผักแว่น ไม้ต้นเล็ก อยู่ริมน้ำ ชูใบ ก้านยาว

ผักเสี้ยนไทย ไม้ต้นเล็กๆ

ผักเสี้ยนผี ไม้ต้นเล็กๆ

ผักหูปลาช่อน เป็นไม้ต้นเล็ก ๆ คล้ายโด่ไม่รู้ล้ม แต่เล็กกว่า

ผักหนาม ไม้น้ำเนื้ออ่อน

หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
พืชวัตถุ
สัตว์วัตถุ
ธาตุวัตถุ
ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
การเก็บยา
ตัวยาประจำธาตุ
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com