Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชจำพวกต้น
พืชจำพวกเถา-เครือ
พืชจำพวกหัว-เหง้า
พืชจำพวกผัก
พืชจำพวกหญ้า
ว่าน
เห็ด

เห็ด

เห็ดสมควรจัดเห็ดอยู่ในพืชวัตถุ เนื่องเพราะเห็นนี้ใช้เพาะปลูก และเจริญเติบโตคล้ายพืช

เห็ดโคน รสเย็นหวาน

เห็ดจาวมะพร้าว รสเย็นหวาน

เห็ดจอมปลวก รสเย็นหวาน

เห็ดตับเต่าขาว เป็นเมือก รสเย็น

เห็ดตับเต่าดำ เป็นเมือก รสเย็น

เห็ดฟาง รสเย็นหวาน

เห็ดเผาะ รสเย็นหวาน

เห็ดหูหนู รสจืดหวาน

เห็ดกระถินพิมาน ได้จากไม้กระถินพิมานผุ รสเย็นเบื่อ

เห็ดขี้ควาย เกิดจากกองขี้ควายที่ขี้ไว้นานและแห้ง รสเมาเบื่อ

เห็ดขี้วัว เกิดจากกองขี้วัวที่ขี้กองไว้นานและแห้ง รสเมาเบื่อ

เห็ดงูเห่า เกิดจากรากไม้ ลักษณะคล้ายงูเห่าแผ่แม่เบี้ยขึ้นเป็นรา รสเมาเบื่อ

 

เห็ดหญ้าคา รสเมาเบื่อ

เห็ดหญ้าแพรก รสเมาเบื่อ

เห็ดหญ้าหวาย รสเผ็ดฝาดชื่น

เห็ดตาล เกิดจากไม้ตาลผุ รสฝาดเบื่อ

เห็ดเตย เกิดจากไม้เตยผุ รสเมาเบื่อเย็น

เห็ดไผ่ เกิดจากไม้ไผ่ผุ รสเมาเบื่อ

เห็ดมะขาม เกิดจากไม้มะขามผุ รสเย็นเบื่อ

เห็ดมะพร้าว เกิดจากไม้มะพร้าวผุ รสฝาดเบื่อ

เห็ดหมาก เกิดจากไม้หมากผุ รสฝาดเบื่อ

เห็ดไม้แดง เกิดจากไม้แดงผุ รสเย็ดฝาด

เห็ดไม้ตับเต่า รสเย็นเบื่อ

เห็ดไม้รวก เกิดจากไม้รวกผุ รสเมาเบื่อ

เห็ดร่างแห หรือ เห็ดระย้า เป็นส่าราเกิดจากดิน มีระย้ารอบดอก

หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
พืชวัตถุ
สัตว์วัตถุ
ธาตุวัตถุ
ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
การเก็บยา
ตัวยาประจำธาตุ
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com