Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

คณาเภสัช

พิกัด

พิกัดยา หมายถึง การจำกัดจำนวนตัวยาตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป รวมเรียกเป็นชื่อเดียวกัน จะเป็นคำตรงหรือคำศัพท์ โดยที่ตัวยาที่นำมารวมกัน ต้องใช้น้ำหนักเสมอภาค คือ ขนาดน้ำหนักเท่ากัน จำแนกพิกัดยาได้ ดังนี้

1) พิกัดยา 2 สิ่ง มี 2 พิกัด
2) พิกัดยา 3 สิ่ง มี 30 พิกัด
3) พิกัดยา 4 สิ่ง มี 4 พิกัด
4) พิกัดยา 5 สิ่ง มี 18 พิกัด
5) พิกัดยา 7 สิ่ง มี 6 พิกัด
6) พิกัดยา 9 สิ่ง มี 6 พิกัด
7) พิกัดยา 10 สิ่ง มี 2 พิกัด
8) พิกัดยาพิเศษ มี 4 พิกัด

พิกัดยา 2 สิ่ง
พิกัดยา 3 สิ่ง
พิกัดยา 4 สิ่ง
พิกัดยา 5 สิ่ง
พิกัดยา 7 สิ่ง
พิกัดยา 9 สิ่ง
พิกัดยา 10 สิ่ง
พิกัดพิเศษ

--------------------------------------------------------------

จุลพิกัด
พิกัด
มหาพิกัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com