สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช

ผู้ชายกินผักผลักมะเร็งต่อมลูกหมาก

นักวิทยาศาสตร์เมืองน้ำชาแนะให้ผู้ชายกินผักเอาไว้และเนื้อตัวจะไม่ค่อยมีโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวดองกับมะเร็งของต่อมลูกหมาก นักวิจัยของกองทุนวิจัยมะเร็งที่เมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษกล่าวว่า ได้ศึกษาพบว่าการงดกินเนื้อหรือพวกนม เนย จะช่วยให้พ้นอันตรายของโรคมะเร็งมฤตยูชนิดนั้น ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาพบมาก่อนว่า การมีโปรตีนไอจีเอฟ -1 อันเป็นโปรตีนที่มีลักษณะเหมือนอินซูลิน ช่วยในการเจริญเติบโตมาก อาจเป็นตัวการใหญ่ทำให้เป็นมะเร็งของต่อมลูกหมาก จากการศึกษาในผู้ชายชาวอังกฤษ 696 คน พบว่าผู้ที่เคร่งในอาหารมังสวิรัติจะมีโปรตีนแบบนี้ในตัวน้อยกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ 9% และแม้แต่คนที่กินอาหารประเภทมังสวิรัติเป็นครั้งคราว ก็จะยังมีระดับโปรตีนนี้น้อยกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ 7% นอกจากนี้ผู้ชายในประเทศที่บริโภคผักเป็นหลักจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าในชาติที่คนส่วนใหญ่บริโภคเนื้อสัตว์และนมเป็นประจำ

ผู้ชายกินผักผลักมะเร็งต่อมลูกหมาก
ถั่วเหลืองมีส่วนผสมของสารเคมีสำคัญจากพืชมากชนิดซึ่งล้วนมีคุณต่อร่างกาย
กินเต้าหู้สู้กับไขมัน
ถั่วเหลืองปกปักทรวงอกหญิงเอเซีย
เคี้ยวถั่วเหลืองบำรุงกระดูกไม่ให้ผุบาง
พบสารวิเศษปราบมะเร็งในผักและผลไม้
กินวิตามินซีให้หนักคุ้มกันมะเร็งได้
ให้ผู้หญิงท้องกินผักฟูมฟักให้ลูกฉลาด
ผักพื้นบ้านให้แคลเซียมสูง
สารเคมีต่อต้านมะเร็งที่พบในธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย 

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ