สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช

ถั่วเหลืองปกปักทรวงอกหญิงเอเซีย

นักวิทยาศาสตร์วิจัยพบถั่วเหลืองมีคุณช่วยป้องกันหญิงเอเซียจากโรคมะเร็งทรวงอกได้มาก ไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อมะเร็งร้ายมากเท่ากับผู้หญิงตามชาติตะวันตก ลี – เจน ลู จากมหาวิทยาลัย แห่งรัฐเท็กซัส สาขาแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตกาลเวสตัน กล่าวต่อที่ประชุมสมาคมวิจัยโรคมะเร็งแห่งอเมริกาพบว่า “หญิงที่ดื่มนมถั่วเหลืองมีระดับฮอร์โมนเพศหญิง “เอสโตรเจน” ในกระแสเลือดอยู่ในระดับต่ำ และงานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งยังพบด้วยว่า ระดับฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวหนึ่ง ก็อยู่ในระดับต่ำด้วย ซึ่งสามารถอธิบายถึงผลการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้พบว่าหญิงชาวเอเซียมักกินอาหารจากถั่วเหลืองเป็นจำนวนมากนั้นถึงได้เป็นมะเร็งทรวงอกน้อยกว่าหญิงชาวตะวันตก ก็เนื่องจากการลดลงของเอสโตรเจน ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งทรวงอกขยายตัวจึงเชื่อได้ว่าการกินอาหารจากถั่วเหลืองจะช่วยป้องกันมะเร็งทรวงอกได้คณะวิจัยของลู ได้แบ่งผู้หญิงที่มาร่วมในการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 6-10 คน ให้ทั้งหมดดื่มนมถั่วเหลืองทุกวัน วันละ 4 แก้วใหญ่เป็นระยะเวลาระหว่าง 1-5 เดือน ผลปรากฏว่า เมื่อมาวัดระดับเอสโตรเจนในกระแสเลือดของหญิงที่ร่วมทดลองแล้ว พบว่าระดับเอสโตรเจนลดลงไป 30-40 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มหญิงที่ดื่มนมถั่วเหลือง ผลวิจัยนี้จึงมีประโยชน์มากในการจะบอกว่าอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง มีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งทรวงอกได้

ผู้ชายกินผักผลักมะเร็งต่อมลูกหมาก
ถั่วเหลืองมีส่วนผสมของสารเคมีสำคัญจากพืชมากชนิดซึ่งล้วนมีคุณต่อร่างกาย
กินเต้าหู้สู้กับไขมัน
ถั่วเหลืองปกปักทรวงอกหญิงเอเซีย
เคี้ยวถั่วเหลืองบำรุงกระดูกไม่ให้ผุบาง
พบสารวิเศษปราบมะเร็งในผักและผลไม้
กินวิตามินซีให้หนักคุ้มกันมะเร็งได้
ให้ผู้หญิงท้องกินผักฟูมฟักให้ลูกฉลาด
ผักพื้นบ้านให้แคลเซียมสูง
สารเคมีต่อต้านมะเร็งที่พบในธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ