สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช

พบสารวิเศษปราบมะเร็งในผักและผลไม้

ค้นพบผักและผลไม้มีสารวิเศษสองอย่ง มีสรรพคุณช่วยถ่วงโรคมะเร็งบางพวกไม่ให้เจริญเติบโตลุกลามไปได้รวดเร็ว

คณะวิจัยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินของอเมริการายงานแจ้งในวารสารโภชนาการว่า ได้ศึกษาพบสารประกอบสองชนิดในพืช ผัก ผลไม้ที่คนเรากินกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ มีสรรพคุณต่อต้านเซลล์มะเร็งและยิ่งได้ผสมรวมเข้าด้วยกันจะยิ่งออกฤทธิ์แรงยิ่งขึ้น “เราได้เห็นระหว่างการศึกษาว่า เซลล์มะเร็งแพ้ต่อสารประกอบทั้งคู่ยิ่งกว่าเซลล์ปกติ”ก่อนหน้านี้เคยแต่ศึกษารู้ว่า การบริโภคผักและผลไม้ช่วยป้องกันมะเร็งบางอย่าง เช่น มะเร็งทรวงอกและมะเร็งตับได้แต่ยังไม่เคยเจอต้นเหตุ การศึกษาครั้งล่าสุดทำให้ได้รู้ว่า สารประกอบสองอย่างในผักผลไม้ มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ “ซึ่งเราคิดว่าเป็นเหตุให้เซลล์เนื้อร้ายขาดอาหารอันจำเป็นแก่การขยายตัว” สารวิเศษตัวหนึ่งออกฤทธิ์กดเซลล์มะเร็งเม็ดโลหิตและทรวงอก ส่วนอีกตัวหนึ่งมีฤทธิ์กดมะเร็งทั้งสองพวกแล้ว ยังออกฤทธิ์กับมะเร็งลำไส้อีกด้วย

นักโภชนาการศาสตร์กล่าวสรุปว่า “การค้นพบของเรา เท่ากับเป็นการยืนยันว่าการกินอาหารที่อุดมด้วยพืชผักนานาชนิดเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะได้สารประกอบหลายอย่างหลายชนิด มากกว่าไปกินพืชผักอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียว”

ผู้ชายกินผักผลักมะเร็งต่อมลูกหมาก
ถั่วเหลืองมีส่วนผสมของสารเคมีสำคัญจากพืชมากชนิดซึ่งล้วนมีคุณต่อร่างกาย
กินเต้าหู้สู้กับไขมัน
ถั่วเหลืองปกปักทรวงอกหญิงเอเซีย
เคี้ยวถั่วเหลืองบำรุงกระดูกไม่ให้ผุบาง
พบสารวิเศษปราบมะเร็งในผักและผลไม้
กินวิตามินซีให้หนักคุ้มกันมะเร็งได้
ให้ผู้หญิงท้องกินผักฟูมฟักให้ลูกฉลาด
ผักพื้นบ้านให้แคลเซียมสูง
สารเคมีต่อต้านมะเร็งที่พบในธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ