สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช

กินวิตามินซีให้หนักคุ้มกันมะเร็งได้

นักวิจัยรัฐบาลสหรัฐ ฯ เสนอให้รัฐบาลแนะนำประชาชนให้บริโภควิตามินซีในผักและผลไม้ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีก 2-3 เท่า เพราะได้หลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาในระยะ 20 ปีที่แล้วว่าวิตามินซีมีสรรพคุณสามารถป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้หลายชนิด

คณะวิจัยของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ได้เสนอให้บริโภควิตามินซีจากผักและผลไม้ เพิ่มขึ้นจากที่เคยบอกไว้เมื่อ พ.ศ. 2523 จาก 60 มิลลิกรัม เป็น 100-200 มิลลิกรัม เพราะมีรายงานผลการวิจัยต่าง ๆ ยืนยันในระยะหลังมากขึ้นว่า หากบริโภคผักและผลไม้วันละห้ามื้อ จะช่วยป้องกันมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ลำไส้และระบบทางเดินหายใจได้ แต่บอกเตือนไว้ว่า แต่กินมากเกินไปก็เป็นโทษ ร่างกายสามารถรับได้อย่างมากเพียงปริมาณวันละไม่เกิน 200 มิลลิกรัมเท่านั้น มากเกินกว่านั้นก็จะโดนขับออกและอาจจะทำให้เป็นนิ่วในไตได้ วิตามินซีเป็นวิตามินอันจำเป็นกับการทำหน้าที่ของร่างกายได้ตามปกติอย่างหนึ่งในจำนวน 13 ชนิดและเป็นวิตามมินที่ร่างกายไม่อาจผลิตเองได้ อย่างไรก็ตามปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้ อาจจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล หรือการเก็บรักษาเอาไว้นานเท่าใด อย่างเช่น ผักที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต วิตามินซีอาจจะเสื่อมหายไปได้ถึง 33 เปอร์เซนต์ และการหุงต้มก็ทำให้สูญหายไปได้ตั้ง 50-80 เปอร์เซ็นต์ นักวิชาการได้แนะนำว่าควรหุงต้มผักด้วยน้ำน้อยที่สุดหรือใช้เตาไมโครเวฟ เพื่อป้องกันให้สูญเสียวิตามินซีน้อยที่สุด

ผู้ชายกินผักผลักมะเร็งต่อมลูกหมาก
ถั่วเหลืองมีส่วนผสมของสารเคมีสำคัญจากพืชมากชนิดซึ่งล้วนมีคุณต่อร่างกาย
กินเต้าหู้สู้กับไขมัน
ถั่วเหลืองปกปักทรวงอกหญิงเอเซีย
เคี้ยวถั่วเหลืองบำรุงกระดูกไม่ให้ผุบาง
พบสารวิเศษปราบมะเร็งในผักและผลไม้
กินวิตามินซีให้หนักคุ้มกันมะเร็งได้
ให้ผู้หญิงท้องกินผักฟูมฟักให้ลูกฉลาด
ผักพื้นบ้านให้แคลเซียมสูง
สารเคมีต่อต้านมะเร็งที่พบในธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ