สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช

สารเคมีต่อต้านมะเร็งที่พบในธรรมชาติ

 (แอนติแคนเซอร์เคมิคัลส์)

จากหนังสือ “เมื่อหมอเป็นมะเร็ง” โดยธันย์ โสภาคย์

กลุ่มที่ 1 แอนติออกซิแดนท์ (ตัวต้านปฏิกิริยาเติมออกซิเจน) ออกฤทธิ์ต้านพิษของโมเลกุลที่เรียกว่า ฟรีแรดิคัลส์ (อนุมูลอิสระ) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเมตาโบลิซึ่มตามปกติ อันเกิดจากการถูกแสงแดดจัด เอกซเรย์ ยาสูบ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ และจากเครื่องยนต์อื่น ๆ โดยที่ฟรีแรดิคัลส์มีลักษณะไม่อยู่ตัว เปรียบเสมือนอันธพาลที่จ้องทำลายเยื่อผนังเซลล์และทำลายดีเอ็นเอของเซลล์ ทำให้เซลล์กลายตัว (มิวเตชั่น) เป็นมะเร็งได้ นอกจากนั้นฟรีแรดิคัลส์ยังสามารถรวมตัวเองกับสารบางอย่างในร่างกาย ทำให้เกิดเป็นตัวสร้างมะเร็ง (คาร์ซิโนเจน) ได้อีกด้วย

แอนติออกซิแดนท์มีหลายตัว ทั้งที่เกิดขึ้นเองภายในร่างกายและที่ร่างกายได้รับจากภายนอก ได้แก่สารเสริมอาหารจำพวกวิตามิน มีเบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี และสารประกอบอื่น ๆ อีก

การออกฤทธิ์วิตามินอี เข้าฝังในเยื่อเซลล์เสมือนเกราะหุ้มป้องกันพิษแรดิคัลส์ สารอื่นๆออกฤทธิ์ป้องกันขัดขวางกระบวนการเกิดฟรีแรดิคัลส์ตั้งแต่ต้น มะเร็งเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเสียสมดุล เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทำให้ฟรีแรดิคัลส์ได้เปรียบในการทำลายเซลล์ปกติจนกลายเป็นมะเร็งได้ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเชื่อว่าแอนติออกซิแดนท์สามารถหยุดยั้งพิษของฟรีแรติคัลส์ อีกทั้งต้านฤทธิ์ของคาร์ซิโนเจนอื่น ๆได้

กลุ่มที่ 2 สารเคมีต่อต้านมะเร็งพบได้ในผัก ผลไม้และลูกนัทตามธรรมชาติ เป็นสารที่เรียกว่าไฟโตเคมิคัลส์ สารกลุ่มนี้สามารถป้องกันพืชไม่ให้เกิดโรคหรือมะเร็ง (พืชก็เป็นมะเร็งได้) และเมื่อเรากินอาหารที่มีสารกลุ่มนี้ก็จะสามารถคุ้มกันมะเร็ง และสามารถกำจัดการเติบโตขยายตัวของมะเร็งได้ สารเคมีที่สำคัญได้แก่ ซัลโฟราเมน เป็นสารเคมีที่มีพลังสูงในการต้านมะเร็ง พบได้ในปร๊อคเคอลี่ และพืชผักจำพวกกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรัสเซลส เปราท์ และผักที่มีรูปร่างกลม ๆ อย่างอื่น ซัลไฟราเฟน ออกฤทธิ์เร่งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต่อต้านมะเร็งในร่างกายทำให้กำจัดคาร์ซิโนเจนออกไปจากเซลล์ได้อัลลีลิค ซัลไฟด์ เป็นสารเคมี ที่พบในกระเทียม หัวหอมออกฤทธิ์ เร่งเอนไซม์ในกระบวนการต้านมะเร็งเช่นกัน

เจนิสไตน์ เป็นสารเคมีที่มีพลังสูง ออกฤทธิ์ต่อต้านการงอกของหลอดเลือดแดงรอบ ๆ ก้อนมะเร็งที่เกิดใหม่ ๆ เป็นผลให้มะเร็งไม่สามารถเติบโตได้ เป็นเซลล์กลุ่มย่อยอย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้น โดยไม่กลายเป็นก้อนใหญ่ที่คุกคามชีวิตได้

นอกจากนั้นเจนิสไตน์ยังออกฤทธิ์ต้านการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยตรง และออกฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ด้วย จึงใช้อธิบายว่า ทำไมสตรีญี่ปุ่นจึงไม่ใคร่เป็นมะเร็งเต้านมมากเท่าสตรีทางตะวันตก ทั้งนี้เพราะคนญี่ปุ่นกินอาหารที่มีเจนิสไตน์สูงเป็นประจำ ไม่ใช่อะไรอื่น ถั่วเหลืองนั่นเอง รวมทั้งพืชผักที่มีรูปร่างกลม ๆ อีกด้วย

ซีลีเนียม เป็นแร่ธาตุที่ต่อต้านการเกิดลูคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว อีกทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง มะเร็งเต้านมรังไข่และปอด

แคลเซียม เป็นแร่ธาตุอีกตัวหนึ่ง ซึ่งป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ โดยกลบเกลื่อนฤทธิ์ของน้ำดี และสารพิษอื่น ๆ ที่ทำอันตรายต่อเซลล์ของลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสารเคมีตัวอื่น ๆ ในกลุ่มไฟโตเคมิคัลส์ (สารเคมีจากพืช) อีกมาก ซึ่งดูได้จากตารางต่อจากนี้

อนึ่ง ควรทราบว่าทั้งแอนติออกซิแดนท์และไฟโตเคมิคัลส์ ไม่เพียงต่อต้านมะเร็งได้เท่านั้น แต่ยังป้องกันโรคร้ายอื่น ๆหลายอย่าง ตั้งแต่ต้อกระจก ถึงหัวใจวาย และโรคของระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์ได้ด้วย

ผู้ชายกินผักผลักมะเร็งต่อมลูกหมาก
ถั่วเหลืองมีส่วนผสมของสารเคมีสำคัญจากพืชมากชนิดซึ่งล้วนมีคุณต่อร่างกาย
กินเต้าหู้สู้กับไขมัน
ถั่วเหลืองปกปักทรวงอกหญิงเอเซีย
เคี้ยวถั่วเหลืองบำรุงกระดูกไม่ให้ผุบาง
พบสารวิเศษปราบมะเร็งในผักและผลไม้
กินวิตามินซีให้หนักคุ้มกันมะเร็งได้
ให้ผู้หญิงท้องกินผักฟูมฟักให้ลูกฉลาด
ผักพื้นบ้านให้แคลเซียมสูง
สารเคมีต่อต้านมะเร็งที่พบในธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ