สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์>>

นายสุรชัย จันทิมาธร

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2553

นายสุรชัย จันทิมาธร หรือนามปากกา ท. เสน เจนจัด ปัจจุบันอายุ 62 ปี เกิดวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2491 ที่จังหวัดสุรินทร์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนช่างศิลป์ ได้ทำงานหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม เขียนรูป เขียนเรื่องสั้น บทกวี ลงในนิตยสารต่าง ๆ ต่อมาเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรี ชื่อ คาราวาน เป็นผู้แต่งเพลง ทั้งเนื้อร้องและทำนอง เล่นดนตรี และเป็นนักร้องนำ ของวงคาราวาน

นายสุรชัย จันทิมาธร เป็นทั้งนักเขียน กวี และคีตศิลปิน มีผลงานเขียนทั้งเรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย และบทเพลงเพื่อชีวิตของวงคาราวาน ผลงานดังกล่าวแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการนำเสนอ ใช้ถ้อยคำเรียบง่ายแต่มีวรรณศิลป์ ความโดดเด่นอย่างยิ่งคือการสะท้อนภาพสังคมของผู้ยากไร้ทั้งในเมืองและชนบท แม้จะเป็นงานเขียนเชิงอัตวิสัยที่เล่าผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์และความคิดของผู้ประพันธ์ แต่เป็นงานเขียนที่มีพลังทางปัญญาและพลังทางอารมณ์อย่างสูง เรื่องสั้น บทกวี และบทเพลง สะท้อนปัญหาของประชาชนได้อย่างมีศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้น บทกวี บทเพลง ล้วนเป็นเรื่องเล่า (Narrative) ที่มีวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและสังคมไทย

ในความเป็นนักเขียน สุรชัย ได้สืบทอดศิลปะการเขียนเรื่องสั้นจากนักเขียนรุ่นครู และสร้างสรรค์เรื่องสั้นแนวอัตวิสัยร่วมไปกับกระแสของวรรณกรรมไทย แนวคตินิยมสมัยใหม่ในยุคแสวงหา ประกอบกับความสนใจในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้งานเขียนมีเนื้อหาและแนวคิดอยู่ในแถวหน้าของกลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต ในด้านดนตรีและเพลง การเป็นนายวงดนตรีคาราวาน ทำให้สุรชัยเป็นตำนานแห่งเพลงเพื่อชีวิต เป็น “อาจารย์ใหญ่” ต้นแบบของแนวเพลงนี้ การเขียนวรรณกรรม การเขียนเพลง การเล่นดนตรี เป็นน้ำเนื้อเดียวกันในชีวิตของสุรชัย จันทิมาธร ในช่วงเวลาที่กระแสความคิด เพื่อชีวิตมีอิทธิพลในสังคมไทยอย่างสูง เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความเป็นศิลปิน (Artist) ของสุรชัย ทั้งผลงานและจิตวิญญาณมีพลังกระทบ (Impact) ต่อสังคมไทยอย่างแข็งแกร่ง ชื่อของสุรชัย จันทิมาธร จึงเป็นหมุดหมายที่ตรึงแน่นอยู่บนพื้นที่แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่กาลเวลาไม่อาจลบเลือน

ประวัติชีวิต

ปัจจุบันอายุ 62 ปี เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2491 จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2508 จังหวัดสุรินทร์
 • โรงเรียนเพาะช่าง ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • โรงเรียนช่างศิลป์ เรียนได้ 1 ปี ก็ลาออก มาทำงานหนังสือพิมพ์

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานหนังสือพิมพ์อยู่นาน 4 ปี เขียนหนังสือ เขียนรูปภาพประกอบ เขียนเรื่องสั้น บทกวี มีเรื่องสั้นเรื่องแรกลงหนังสือ พิมพ์ไทย เป็นสมาชิกกลุ่ม หนุ่มเหน้าสาวสวย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเขียนบทกวีลงในชัยพฤกษ์ สมัยอาจารย์เปลื้อง ณ นคร เป็นบรรณาธิการ เล่นดนตรี มีชื่อว่า “คาราวาน” ตระเวนแสดงในงานกิจกรรมของนักศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคม ภายหลัง “คาราวาน” จึงได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตต้นแบบของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ในนาม “หงา คาราวาน”  ยังคงแต่งเรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์และเพลง

แม้จะไม่เคยเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ร่วมกิจกรรมภาคศิลปะทางปัญญาและทางสังคมกับนักคิด นักเขียนในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด มีพื้นฐาน เป็นคนอ่านหนังสือมากเพราะพ่อเป็นครู จึงได้อ่านงานเขียนของ มาลัย ชูพินิจ ลาว คำหอม มนัส จรรยงค์ ร. จันทะพิมพะ งานแปลของสไตน์เบ็ค ตลอดจนเรื่องดอกเตอร์ชิวาโก ของบอริส ปาสเตอร์แน็ค จากหนังสือในบ้าน เมื่อมาใช้ชีวิตเร่ร่อนในกรุงเทพฯ ก็อ่านหนังสือโดยตลอด ทำให้หาเงินจากการเขียนหนังสือ เขียนบทกวี ได้ตั้งแต่ยังนุ่งกางเกงขาสั้น เคยมีงานเขียนเรื่องสั้นลงในสยามรัฐรายสัปดาห์ สมัยที่คุณประมูล อุณหธูป เป็นบรรณาธิการ ถึง 2 เรื่อง พร้อมกันในเล่มเดียว คือ เรื่อง “แล้งเข็ญ” และ เรื่อง “คนและคนบ้า” มีบทกวีลงในชัยพฤกษ์ สมัยอาจารย์เปลื้อง ณ นคร เป็นบรรณาธิการ

นายสุรชัย จันทิมาธร ร่วมกับนายวีรศักดิ์ สุนทรศรี เล่นดนตรีตามงานเลี้ยงและงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนฝูง ใช้ชื่อวงว่า “ท. เสนและสัญจร” ซึ่งมาจากนามปากกาในการเขียนหนังสือของทั้งคู่ มาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ราวปี พ.ศ. 2517 ทั้งสองได้รวมตัวกับวง “บังคลาเทศแบนด์” แห่งวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันมี มงคล อุทก และทองกราน ทานา เป็นกำลังสำคัญ สุรชัย จันทิมาธร ตั้งชื่อวงดนตรีของเขาว่า “คาราวาน” ตระเวนแสดงในงานกิจกรรมของนักศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคม ภายหลัง “คาราวาน” จึงได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตต้นแบบของไทย และสุรชัย ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในนาม “หงา คาราวาน” เมื่อมุ่งไปในเรื่องการทำเพลง คือ แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และตระเวนแสดงตามที่ต่าง ๆ ทำให้สุรชัยเขียนหนังสือน้อยลงไป สุวรรณี สุคนธา บรรณาธิการนิตยสารลลนา เคยแสดงความเห็นเสมอว่า “ ทำไมแกไม่เขียนหนังสือ แกเขียนดี ฉันไม่ชอบเพลงแก ชอบหนังสือแกมากกว่า” แต่สุรชัยก็เห็นว่าการเขียนเพลงก็คือการเขียนหนังสือเช่นกัน

ประวัติงานเขียน

ผลงานของนายสุรชัย จันทิมาธร มีทั้งเรื่องสั้น บทกวี เพลง ความเรียง และนวนิยาย ในระยะแรกสุรชัยเขียนเรื่องสั้นโดยใช้นามปากกาว่า ท. เสน เจนจัด ต่อมาจึงใช้นามจริงในการเขียนหนังสือ ผลงานรวมเล่มของสุรชัย จันทิมาธร มี 10 เล่ม คือ

รวมเรื่องสั้น มี 4 เล่ม

 • มาจากที่ราบสูง (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2513 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2549)
 • เดินไปสู่หนไหน (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2513 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2549)
 • ความบ้ามาเยือน (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2517 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2549)
 • ข้างถนน (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2530 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2549)

รวมบทกวี 2 เล่ม

 • บันทึกผู้ผ่านทาง
 • ผ่านตาพ้นใจ

สาระนิยาย 1 เล่ม

 • ก่อนฟ้าสาง (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2524 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2549)

รวมเรื่องสั้น บทกวี ความเรียง บทสัมภาษณ์ 1 เล่ม

 • ตะวันสีแดง (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2541 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549)

รวมบทเพลง

 • เนื้อ (นัย) เพลง ( พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546)

รวมเรื่องสั้นและบทกวีขนาดยาว

 • ทางเส้นเก่า (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553)

นอกจากนี้บทเพลงของวงคาราวานมีผู้นำไปรวมเล่มเป็นหนังสืออีกจำนวนหนึ่ง และมีผลงานเพลง เป็นอมตะกว่า 50 อัลบั้ม/แผ่น ร่วมกับสมาชิกในวงอีก 3 คน

เกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลศรีบูรพา คนที่ 18 ใน พ.ศ. 2549

นายสุรชัย จันทิมาธร เป็นทั้งนักเขียน กวี และคีตศิลปิน การสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้น บทกวี บทเพลง ล้วนเป็นเรื่องเล่า (Narrative) ที่มีวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและสังคมไทย ในความเป็นนักเขียน สุรชัย สืบทอดศิลปะการเขียนเรื่องสั้นจากนักเขียนรุ่นครู และสร้างสรรค์เรื่องสั้นแนวอัตวิสัยร่วมไปกับกระแสของวรรณกรรมไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ในยุคแสวงหา ประกอบกับความสนใจในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้งานเขียนของสุรชัยมีเนื้อหาและแนวคิดอยู่ในแถวหน้าของกลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต และด้วยความเป็นศิลปินที่มีแนวคิดมนุษยนิยม คือให้ความสำคัญแก่ ความเป็นมนุษย์ รวมทั้งมีมนุษยธรรมในใจ ทำให้งานของสุรชัยไม่แสดงอารมณ์ก้าวร้าว หากปรารถนาสันติและให้กำลังใจผู้คนเสมอมา อีกทั้งยังเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่แสดงคตินิยมสมัยใหม่ได้โดดเด่นมาก ในยุคแสวงหา และยังคงรักษาแนวการเขียนเช่นนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลงานของสุรชัยจึงมีส่วนเชื่อมร้อย งานเขียนเรื่องสั้นแนวขนบนิยม กับงานเขียนแนวหลังสมัยใหม่นิยมได้เป็นอย่างดี

นางประนอม ทาแปง
นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์
นายควน ทวนยก
นายสมบัติ พลายน้อย
นายสุประวัติ ปัทมสูต
นายสุรชัย จันทิมาธร

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย