ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีสวดมนต์ (Mönlam: มึนลัม)

พิธีมึนลัม คือ พิธีสวดมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของทิเบต ซึ่งบางตำราก็ว่า ตรงกับวันที่ 1-15 ในเดือน 2 ตามปฏิทินทิเบต (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บัฏเสน, หน้า 214) แต่บางตำราก็กล่าวว่า พิธีสวดมนต์นี้เริ่มจาก วันที่ 3 หรือวันที่ 4 ของปีใหม่ (ผู้แปล : สีมน, หน้า 201) พิธีมึนลัมเป็นพิธีสักการะพระพุทธเจ้า ที่ทรงเอาชนะพญามารซึ่งยกกองทัพมาก่อกวนพระองค์ในระหว่างการทำสมาธิเพื่อการตรัสรู้ ในงานนี้ มีนักบวชต่างๆ ที่อยู่ใกล้เมืองลาซา รวมทั้งวัดใหญ่ 3 แห่งของทิเบต คือ กานเด็น เดรปุง และเซรา มาร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนกว่า 20,000 รูป

 

การประกอบพิธีมึนลัมโดยทั่วไปจะเป็นการถวายพิธีบูชาและสวดมนต์ และในระหว่างพิธีมึนลัมมีการถวายเทียนไขให้วัดอีก 100,000 ดวง ในขณะที่ตามทางที่มาวัดก็มีการจุดไฟเป็นระยะตลอดทาง ซึ่งในพิธีมึนลัมนี้ พระสงฆ์จากวัดเดรปุงจะเป็นผู้จัดการพิธีมึนลัมทั้งหมด ทั้งพิธีสวด การดูแลความสงบ การต้อนรับ และการเลี้ยงดู และตลอดการจัดพิธีจะมีการเสิร์ฟน้ำชา 3 รอบแก่นักบวชที่เข้าร่วมในพิธี

ในตอนกลางคืนจะเป็นการประกวดการประดับตกแต่งด้วยเนยย้อมสีเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปปรมาจารย์สองขะปะ ฯลฯ หลังจากองค์ทะไลลามะเสด็จมาทอดพระเนตรแล้ว ฝูงชนจึงจะเข้มาชมงานประกวดดังกล่าวกัน

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ