ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีสวดมนต์ (Mönlam: มึนลัม)

พิธีมึนลัม คือ พิธีสวดมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของทิเบต ซึ่งบางตำราก็ว่า ตรงกับวันที่ 1-15 ในเดือน 2 ตามปฏิทินทิเบต (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บัฏเสน, หน้า 214) แต่บางตำราก็กล่าวว่า พิธีสวดมนต์นี้เริ่มจาก วันที่ 3 หรือวันที่ 4 ของปีใหม่ (ผู้แปล : สีมน, หน้า 201) พิธีมึนลัมเป็นพิธีสักการะพระพุทธเจ้า ที่ทรงเอาชนะพญามารซึ่งยกกองทัพมาก่อกวนพระองค์ในระหว่างการทำสมาธิเพื่อการตรัสรู้ ในงานนี้ มีนักบวชต่างๆ ที่อยู่ใกล้เมืองลาซา รวมทั้งวัดใหญ่ 3 แห่งของทิเบต คือ กานเด็น เดรปุง และเซรา มาร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนกว่า 20,000 รูป

 

การประกอบพิธีมึนลัมโดยทั่วไปจะเป็นการถวายพิธีบูชาและสวดมนต์ และในระหว่างพิธีมึนลัมมีการถวายเทียนไขให้วัดอีก 100,000 ดวง ในขณะที่ตามทางที่มาวัดก็มีการจุดไฟเป็นระยะตลอดทาง ซึ่งในพิธีมึนลัมนี้ พระสงฆ์จากวัดเดรปุงจะเป็นผู้จัดการพิธีมึนลัมทั้งหมด ทั้งพิธีสวด การดูแลความสงบ การต้อนรับ และการเลี้ยงดู และตลอดการจัดพิธีจะมีการเสิร์ฟน้ำชา 3 รอบแก่นักบวชที่เข้าร่วมในพิธี

ในตอนกลางคืนจะเป็นการประกวดการประดับตกแต่งด้วยเนยย้อมสีเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปปรมาจารย์สองขะปะ ฯลฯ หลังจากองค์ทะไลลามะเสด็จมาทอดพระเนตรแล้ว ฝูงชนจึงจะเข้มาชมงานประกวดดังกล่าวกัน

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย