ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีศพ

พิธีศพในทิเบตมีต้นกำเนิดตามความเชื่อทางศาสนาและตำนานเก่าแก่ของทิเบตเป็นสำคัญ เมื่อครั้นศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าไปในดินแดนทิเบตแล้ว พิธีศพก็มักดำเนินไปตามพระธรรมทางพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

พิธีศพของชาวทิเบตมีหลายรูปแบบ พิธีแต่ละรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางการเงินและสถานภาพทางสังคมของผู้ตายหรือครอบครัวของผู้ตาย พิธีศพมีดังนี้

พิธีศพบนที่สูง

มักใช้กันทั่วไป เพราะถือว่าวิญญาณจะไปสู่สวรรค์ พิธีศพรูปแบบนี้เริ่มทำโดยนำศพห่อหุ้มด้วยผ้าขาว และเก็บไว้ที่มุมห้องภายในบ้านเป็นเวลา 3 – 5 วัน และมีพระมาสวดเพื่อปล่อยวิญญาณออกจากร่าง บรรดาญาติมิตรและแขกที่มาร่วมงานก็จะนำขวดเบียร์ คะตะ (ผ้าพันคอสีขาว) เนยแผ่น ธูปหอม และในบางครั้งก็จะมีห่อเงินที่เขียนคำอาลัยไปมอบให้

ครั้งถึงเวลาที่กำหนดนำศพออกจากบ้าน โดยปกติมักจะเริ่มพิธีก่อนรุ่งอรุณ ศพของผู้ตายจะต้องเปลื้องผ้าออก และจะทำการมัดตราสังใหม่ แล้วจึงใช้ผ้าห่มขนสัตว์ (พูละ) ห่อแทน จากนั้น สัปเหร่อก็จะแบกศพออกไปจากบ้านไปยังสถานที่ที่จะทำพิธีศพ ส่วนสมาชิกครอบครัวของคนตายก็จะเดินตามไป แต่เมื่อถึงเวลาชำระศพผู้ตายจริงๆ ก็จะมีเพียงคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนของครอบครัวเท่านั้น ที่จะอยู่ร่วมจนพิธีชำระศพเสร็จสิ้น สัปเหร่อจะนำศพของผู้ตายขึ้นไปบนภูเขาสูง จากนั้น สัปเหร่อจะวางศพลงบนลานหินที่ราบเรียบ ก่อกองไฟขึ้น โดยใช้กิ่งไม้สนเป็นเชื้อเพลิง แล้วโปรยเศษขนมซัมปะลงบนกองเพลิง ในขณะเดียวกัน สัปเหร่อก็จะเปลื้องผ้าคลุมศพออก แล้วผ่าศพด้วยมีดหรือขวาน ตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วคลุกกับเศษผงขนมซัมปะ จากนั้น ก็รอให้ฝูงอีแร้งกินซากศพ หลังจากอีแร้งอิ่มและบินจากไปแล้ว สัปเหร่อก็จะเข้าไปดูว่ามีเศษชิ้นส่วนศพส่วนใดบ้างที่เหลืออยู่ แล้วก็จะเผาอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นขี้เถ้า จากนั้น ตักขี้เถ้าโปรยให้กระจัดกระจายไปในทิศต่างๆในการเผาศพนี้เขาถือว่า จะต้องไม่ให้มีสิ่งใดเหลืออยู่ หรือหากเหลือก็ให้เหลือเพียงแต่น้อย เพราะจะทำให้วิญญาณออกจากร่างไปได้อย่างอิสระ ไม่หวนกลับมาสู่ร่างเดิมได้อีก เมื่อพิธีเสร็จสิ้น ตัวแทนของครอบครัวผู้ตายก็จะนำอาหาร เบียร์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งค่าจ้างจ่ายให้กับสัปเหร่อเป็นอันจบสิ้น

พิธีการชำระศพในน้ำ

พิธีการชำระศพในน้ำของทิเบตนี้จัดว่าเป็นพิธีศพที่ทุ่นค่าใช้จ่าย ในพิธีนี้ ศพของผู้ตายจะถูกนำไปยังบึง (Lake) จากนั้น สัปเหร่อก็จะผ่าหรือตัดศพออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ โยนลงไปในแม่น้ำ หรือหากศพนั้นเน่าเปื่อยมากก็ไม่ต้องผ่าศพ แต่จะห่อด้วยผ้าขาว แล้วโยนลงในน้ำทันที และหากศพนั้นเป็นเด็กทารกโดยส่วนมากจะนิยมใส่ในโถลายครามปิดด้วยผ้าหรือหนังสัตว์ แล้วโยนลงไปในแม่น้ำ

การฝังศพใต้ดิน

พิธีฝังศพใต้ดิน แยกออกเป็นสำหรับบุคคล 2 ประเภท ดังนี้

  • ใช้กับผู้ที่ตายด้วยโรคติดต่อร้ายแรงและใช้กับโจรหรืออาชญากรของสังคม ชาวทิเบตเชื่อว่า การฝังศพใต้พื้นดินจะทำให้วิญญาณของผู้ตายดับสิ้นไม่มีวันกลับมาได้อีก และชาวทิเบตยังถือว่า พิธีการฝังศพใต้ดินนี้เป็นการทำลายชื่อเสียงของผู้ตายและนำความเสื่อมเสียไปสู่วงศ์ตระกูลของผู้ตาย
  • ใช้สำหรับบุคคลสำคัญ ได้แก่ กษัตริย์ ซึ่งจะนำศพกษัตริย์ไปฝังบริเวณเชิงเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพเจ้าอารักษ์อยู่

การเผาศพ

พิธีศพโดยการเผาศพจะใช้กับผู้ตายที่มีเกียรติ นักปราชญ์ พระผู้ทรงศีล (เกเช) และบรรดาขุนนางหรือคหบดีผู้มั่งคั่ง พิธีนี้ เริ่มทำโดยเผาศพของผู้ตาย แล้วนำกระดูกเก็บในสถูป หรือนำขี้เถ้าที่เหลือเก็บในสถูปหรือนำไปโปรยให้กระจายไปกับสายลมหรือไหลไปตามน้ำ แต่ส่วนใหญ่ จะนำขี้เถ้าเก็บไว้ในสถูปมากกว่า

การบรรจุศพในสถูปหรือเจดีย์

พิธีศพประเภทนี้ใช้กับลามะชั้นสูง เช่น ทะไลลามะ เป็นต้น ที่ผ่านมา บุคคลที่เสียชีวิตและทำพิธีศพประเภทนี้ก็มีเพียงทะไลลามะและลามะผู้นำทางศาสนานิกายต่างๆ เมื่อลามะชั้นสูงหรือลามะที่มีเชื่อเสียงมรณภาพ ศพของท่านจะถูกล้างให้สะอาดด้วยน้ำเกลือ แล้วปล่อยให้แห้ง จากนั้น ก็จะใช้น้ำหอมและเครื่องเทศถูไปตามร่างกาย แล้วนำไปบรรจุในสถูปหรือเจดีย์ ที่เรียกว่า “เชอร์เตน” แต่ในระยะหลัง มักใช้วิธีเผาเสียก่อน และจึงนำกระดูกหรือขี้เถ้าบรรจุใส่ภาชนะ แล้วนำไปเก็บไว้ในสถูปและเจดีย์อีกครั้งหนึ่ง

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย