ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

งานขึ้นปีใหม่

พิธีโลซาร์ในทิเบตจะถือวันแรกของเดือนแรกตามปฏิทินทิเบต และกลายเป็นวันที่รัฐบาลทิเบตประกาศให้เป็นวันหยุด สองสัปดาห์ก่อนถึงปีใหม่จะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนขับไล่สิ่งอัปมงคล วิญญาณร้าย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้สิ่งที่ดีงามที่กำลังจะเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันก่อนถึงพิธีโลซาร์ จัดหิ้งพระใหม่ และจัดเตรียมเครื่องบูชาที่จะถวายในวันปีใหม่ ได้แก่ ขนมปัง ขนมทอดน้ำมัน และเหล้าพื้นเมือง (เหล้าซางมีรสชาติคล้ายเบียร์)

ตอนเช้าตรู่ของวันขึ้นปีใหม่ แม่บ้านชาวทิเบตต้องไปรองน้ำถังแรก จุดบูชาแหล่งน้ำ ผูกผ้าขาวกับก๊อกน้ำ และถวายอาหารมื้อแรกแก่นาค ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลน้ำ เมื่อกลับมาบ้านก็จะต้มข้าวผสมเหล้าซาง ปลุกให้สมาชิกในบ้านทุกคนลุกขึ้นมารับประทานอาหารมื้อแรกพร้อมคำอวยพร จากนั้น จะสวดมนต์และจุดธูปเทียนที่บูชาพร้อมถวายอาหาร ผู้ใหญ่ในบ้านจะนั่งเรียงกันตามลำดับอาวุโส แม่บ้านจะเสิร์ฟอาหารที่เตรียมเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้ จากนั้น จึงจะออกไปสังสรรค์แลกเปลี่ยนคำอวยพรกับเพื่อนบ้าน

ในวันปีใหม่นี้ ชาวทิเบตนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดที่ดีที่สุด ข้าวของเครื่องใช้จะผูกด้วยผ้าขาว มีการตกแต่งลวดลายที่พื้นด้วยรูปสวัสดิกะ (รูปสวัสดิกะ (Swastika) เป็นเครื่องหมายของความมีโชค) หรือรูปหอยสังข์ (รูปหอยสังข์ (Kata) เป็นสัญลักษณ์การเผยแพร่พระธรรม)ในวันที่ 2 ของพิธีโลซาร์ ฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้จัดพิธี โดยจะมีพิธีการกราบและรับพรจากองค์ทะไลลามะ (เป็นระเบียบพิธีปฏิบัติในทุกงานที่เป็นทางการ) และในวันเดียวกันนี้ ก็มีการจัดงานรื่นเริงกันด้วย มีทั้งการเล่นไฟ ร้องเพลง เต้นรำ และในแต่ละบ้านจะมีการชักธงทั้งแนวตั้งและแนวนอนบนหลังคา นอกจากงานรื่นเริงแล้ว ยังมีการบูชาผีบ้านและเทพเจ้าต่างๆ (การบูชาจะเป็นการจุดธูปบูชา พร้อมเครื่องเซ่น ซึ่งก็คือ ชาดำ โดยก่อนอื่นจะบูชาผีบ้าน และขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นจึงบูชาเทพเจ้าต่างๆในขณะทำพิธีจะหยิบแป้งซัมปา (Tsampa = Barley Flour) อยู่ที่ปลายนิ้ว เมื่อสวดสรรเสริญเทพเจ้าแล้วจะดีดแป้งไปในอากาศ)

ในวันที่ 3 ของพิธีโลซาร์ จะเป็นพิธีทางพุทธศาสนา ซึ่งพระสงฆ์จะเป็นผู้จัด มีการถวายเครื่องบูชาต่อเทพีปาดเด็นลาโม (เทพีที่ดูแลบ้านเมือง) ในตอนบ่ายจะเป็นการเสี่ยงทาย (เป็นการยิงธนูโดยพระผู้ทรงศีล (เกเช่) เพื่อเป็นการทำนายถึงความสงบสุขและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) ซึ่งเป็นงานภายในพระราชวังเท่านั้น ตอนเย็นจะเป็นงานฉลองใหญ่ที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อครบ 3 วันถือว่างานฉลองปีใหม่สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ

สิ่งที่ถูกบูชาในเทศกาลปีใหม่มี 3 ขั้น ได้แก่

  1. การอธิฐาน ทำบุญ โดยการให้จิตมุ่งมั่นต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อให้ได้ความสุขทางจิต (Real Happiness)
  2. การทำบุญถวายให้แก่เทพเทวดา เพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง ความโชคดี
  3. การทำบุญถวายเทพผู้คุ้มครอง เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปกป้องภัยอันตรายต่างๆ

เทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาพุทธในทิเบตที่ได้กล่าวถึงทั้งหมดนี้ เคยสืบทอดปฏิบัติกันในสมัยก่อน ค.ศ. 1959 แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา เมื่อทิเบตถูกยึดครองโดยประเทศจีน จึงทำให้ชาวทิเบตที่อยู่ในดินแดนทิเบต (ที่ถูกยึดครอง) ไม่สามารถปฏิบัติพิธีกรรมเหล่านี้ได้ แต่สำหรับชาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียยังมีการถือปฏิบัติพิธีกรรมเหล่านี้กันตามปกติ

แหล่งข้อมูล :

  • ฉัตรสุมาลย์ กบิลลสิงห์ บัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. พิมพ์ครั้งแรก. ส่องสยาม. 2538.
  • ฉัตรสุมาลย์ กบิลลสิงห์ บัฏเสน (ผู้แปล). ทะไลลามะ : ลูกชายของฉัน. พิมพ์ครั้งแรก. แปลน พริ้นท์ติ้ง. 2545.
  • วรรธนะ มูลขำ. ร่องรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่มีต่อความเชื่อและพิธีกรรมพื้นบ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2545
  • สีมน (ผู้แปล). ดวงตาแห่งทิเบต. กรุงเทพฯ: วิริยะ. 2546.
  • จากการสัมภาษณ์ Zoran Lazovic และแปลเป็นภาษาไทยโดย อ.หอม พรมอ่อน

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ