ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า

พิธีนี้ตรงกับพิธีตักบาตรเทโวของชาวไทยนั่นเอง ชาวทิเบตถือว่าพระพุทธองค์เสด็จจากดุสิตลงมาโลกมนุษย์วันที่ 22 เดือน 9 ของทุกปี จึงจัดพิธีในวันนั้น

ในขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อโปรดสอนมารดาในเรื่องอภิธรรมนั้น (วันนี้เป็นวันที่เทียบเป็นภาษาอังกฤษว่า “Abhidhamma Day”) พระโมคคัลลานะทรงทำหน้าที่แทนพระองค์โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใด แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าพิมพิสารทรงล่วงรู้ว่าพระพุทธองค์ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อสิ้น 3 เดือน พระโมคคัลลานะก็เสด็จขึ้นไปเฝ้าพระพุทธองค์ แล้วทูลเชิญให้เสด็จกลับเมืองมนุษย์ พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์โดยให้พระโมคคัลลานะกลับลงมาแจ้งข่าวการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ หลังจากนั้น บรรดาสาวกและสาวิกาพากันตระเตรียมสถานที่ พระอินทร์ก็ทรงมีรับสั่งให้พระวิษณุกรรมเนรมิตบันไดทอง บันไดลาปิสลาซุลีซึ่งเป็นหินสีน้ำเงิน และบันไดแก้วมณีทอดลงมาให้พระพุทธองค์เสด็จในพิธีนี้ พระสาวกสาวิกานิยมสร้างสถูปมีบันได 4 หรือ 8 ขั้น เวียนขึ้นไป เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตของพระองค์ และวันนี้ ชาวทิเบตนิยมไปวัด จุดตะเกียงน้ำมันถวาย และจุด Juniper Twigs (ไม้พุ่มประเภทหนึ่งที่นำมาจุดเพื่อให้มีกลิ่นหอม) สวดมนต์ และอ่านคัมภีร์เป็นการทำบุญและใช้เวลาอย่างมีคุณค่า

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย