เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

โดยปกติเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เปิดสวิตซ์ เครื่องจะเข้าสู่โปรแกรมโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว

ส่วนประกอบของหน้าจอ

1. เดสก์ท็อป (Desktop) คือพื้นที่หน้าจอที่เปรียบเสมือน “โต๊ะทำงาน” ซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต่างๆ วางอยู่ อุปกรณ์บนเดสก์ท็อป คือ Icon หรือ “ไอคอน” นั่นเอง

2. ไอคอน (Icon) หรือสัญลักษณ์หรือภาพที่ใช้แทนโปรแกรม ทำให้สามารถจดจำและใช้เมาส์คลิกเรียกโปรแกรมที่ต้องการได้อย่างสะดวก

3. ทาส์กบาร์ (Taskbar) หรือ “แถบงาน” คือแถบสีที่อยู่ทางด้านล่างของจอ เป็นที่รวบรวมงานทั้งหลายที่ทำค้างอยู่ในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ๆ จึงมักว่างเปล่า มีแต่รายละเอียดของสถานะการทำงานของระบบอยู่ในพื้นที่แสดงสถานะทางขวามือเท่านั้น (ซึ่งมักเรียกต่างๆ กันหลายชื่อ เช่น Status Area, Notification Area หรือ System Tray)

4. ปุ่ม Start เป็นปุ่มเพื่อเลือกการทำงานโปรแกรมต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มนี้ จะเกิดหัวข้อย่อยเรียงกัน ซึ่งเรียกว่า “เมนู” โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะทำอะไรต่อไปได้ ซึ่งเมนูนี้จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมต่างๆการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้กับคนพิการทางการมองเห็น

ปัญหาในการมองเห็น หมายความรวมถึงผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัดและผู้ที่มองไม่เห็น การใช้ตัวอักษรและไอคอนขนาดใหญ่ และการปรับสีของจอภาพจะช่วยให้ผู้ที่มองเห็นไม่ชัดมองเห็นได้ดีขึ้น ส่วนการให้ระบบปฏิบัติการ Windows อ่านข้อความและเมนูบนหน้าจอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มองไม่เห็นได้

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองเห็นไม่ชัดเจน

ผู้ที่มองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีสายตาไม่ดี ทำให้เวลาใช้งานคอมพิวเตอร์จึงต้องจ้องมองจอภาพในระยะใกล้ อันมีสาเหตุมาจากตัวอักษรที่แสดงอยู่บนหน้าจอมีขนาดเล็กเกินไป วิธีการแก้ปัญหาที่ดี คือการลดความละเอียดของจอภาพลง เพราะการลดรายละเอียดของจอภาพจะทำให้สิ่งต่างๆ บนหน้าจอ เช่น ไอคอนหรือตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ขึ้น

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ