เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เมื่อไฟล์เอกสารมีจำนวนมากขึ้นจนไม่สามารถค้นหาพบ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วย้ายไฟล์เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นั้นๆ เพื่อจัดเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่จะได้สะดวกในการค้นหาภายหลัง ขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์ มี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาตรงที่ว่างในไดร์ฟหรือตำแหน่งที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

2. เลือกคำสั่ง New แล้วคลิกที่ Folder

3. จะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ New Folder ให้พิมพ์ชื่อใหม่เข้าไปแทนที่ได้ทันที แล้วกดปุ่ม Enter

4. จะได้โฟลเดอร์ใหม่ตามต้องการวิธีที่ 2

1. ที่หน้าต่างงานต่างๆ เช่น My Documents, My Computer

2. คลิกเมนู File > New > Folder

3. จะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ New Folder ให้พิมพ์ชื่อใหม่เข้าไปแทนที่ได้ทันที แล้วกดปุ่ม Enter

4. จะได้โฟลเดอร์ใหม่ตามต้องการวิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย