เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์

การลบโฟลเดอร์จะมีผลให้ไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์นั้นถูกลบไปด้วย หรือถ้ามีโฟลเดอร์ย่อยอยู่ภายในโฟลเดอร์นั้น โฟลเดอร์ย่อยจะถูกลบออกไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะสั่งลบโฟลเดอร์ จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดที่ยังต้องการใช้หลงเหลืออยู่

ในความเป็นจริง การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ในวินโดว์นั้น เป็นเพียงการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ไปไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Recycle Bin เท่านั้น ซึ่ง Recycle Bin เป็นเสมือน “ถังขยะ” ที่เก็บไฟล์ซึ่งไม่ต้องการแล้วเอาไว้ก่อน แต่ยังไม่ทำการลบจริง เผื่อกรณีเลือกไฟล์ที่ลบผิดพลาด หรือต้องการไฟล์ที่ลบกลับคืน จะยังคงเรียกโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นกลับมาได้ วิธีการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ มีขั้นตอนดังนี้1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ แล้วเลือกคำสั่ง Delete จากเมนูลัด หรือคลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ด

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Confirm file delete ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ (ข้อมูลจะถูกย้ายไปไว้ใน Recycle Bin)

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย