เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การติดตั้งและลบโปรแกรม

ในการติดตั้งโปรแกรมหรือลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการออกจากเครื่อง ทำได้โดย

1. เข้าสู่ Control Panel โดยคลิกปุ่ม Start > Control Panel

2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Add and Remove Program3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Add or Remove Program ขึ้นมา ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการ จะพบปุ่ม Remove ด้านล่างขวามือ ให้ทำการคลิกปุ่ม Remove จะเข้าสู่ขั้นตอนการลบ โดยดำเนินการตามคำสั่งของโปรแกรมต่อไป เช่น ต้องการดำเนินการต่อให้คลิกปุ่ม Continue เป็นต้นตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม Tatip

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวโปรแกรมที่ทำการดาวน์โหลดมา2. คลิกปุ่ม Run เพื่อติดตั้งโปรแกรมตามคำสั่งหน้าเครื่อง

3. กดปุ่ม 2 (หมายเลข 2) เพื่อติดตั้งโปรแกรม PPA Tatip4. กำหนดเสียงเพื่อใช้ในการติดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 5. คลิกปุ่ม Install แล้วรอโปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ6. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียนเพื่อขอ Access Code ในการใช้งาน หรือกดปุ่มหมายเลข 1วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย