เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์

Driver หรือไดรฟ์เวอร์ คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการเข้าด้วยกัน ดังนั้นเมื่อทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows เรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการติดตั้ง Driver เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับระบบปฏิบัติการ Windows เข้าด้วยกันก่อน จึงจะใช้งานฮาร์ดแวร์นั้นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Windows จะติดตั้ง Driver ที่จำเป็นบางอย่างไว้ให้อยู่แล้ว ทำให้บางครั้งเราสามารถนำฮาร์ดแวร์มาติดตั้งและใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้ง Driver ก็ได้ แต่อาจจะใช้คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์นั้นได้ไม่เต็มที่นั่นเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการติดตั้ง Driver ดังนี้1. เข้าสู่ Control Panel โดยคลิกปุ่ม Start > Control Panel

2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Add Hardware3. ดำเนินการตามคำสั่งของโปรแกรมได้ที่หน้าเครื่อง เช่น ต้องการดำเนินการต่อให้คลิกปุ่ม Continue โดยฮาร์ดแวร์นั้นๆ จะต้องทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย