เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

สำหรับการใช้งานโปรแกรมวินโดว์ เราสามารถทำการเขียนแผ่นซีดีรอมได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรมเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1. ดับเบิลคลิกไดร์ฟของซีดีรอม

2. ทำการลากข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลที่ต้องการมาใส่ในตำแหน่งไดร์ฟซีดีรอม

3. เมื่อทำการคัดลอกเสร็จแล้วจะได้ลักษณะไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีลักษณะจางๆ

4. ให้ทำการคลิกคำสั่ง Write these files to CD ในเมนูด้านซ้ายมือ

5. โปรแกรมจะทำการเขียนข้อมูลลงแผ่น

หมายเหตุ : อย่าลืมใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดร์ฟซีดีรอม

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย