เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การใช้งานแว่นขยาย

คุณสมบัติแว่นขยาย (Magnifier) เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ Windows XP โดยที่แว่นขยายจะสามารถขยายภาพบนหน้าจอได้ถึง 9 เท่า และยังกลับสีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการเรียกใช้งานแว่นขยาย ดังนี้

1. คลิกเมนู Start > All Program > Accessories > Accessibility > Magnifier

2. จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความของ Magnifier ขึ้น ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อเริ่มทำงาน

3. ให้สังเกตที่ด้านบนของจอภาพจะถูกกำหนดให้เป็นส่วนแสดงแว่นขยาย4. เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ขอบด้านล่างของส่วนขยาย ตัวชี้จะกลายเป็นรูปลูกศร 2 ทิศ ให้คลิกเมาส์ค้างไว้และลากเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดได้หรือจะลากหน้าต่าง Magnifier ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนจอภาพก็ได้ ซึ่งการลากไปยังขอบใดของจอภาพ หน้าต่าง Magnifier จะฝังกับขอบด้านนั้น

5. หากต้องการปรับการทำงานให้คลิกที่ Magnifier Setting ที่แถบ Taskbar เพื่อเปิดหน้าต่าง Magnifier Setting สำหรับปรับระดับการขยายและการกลับสีเป็นต้น

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย