เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ

การหรี่ตามองจอภาพเป็นพฤติกรรมที่มีสาเหตุมาจากจอภาพมีแสงจ้ามากเกินไป เราสามารถปรับค่าของจอภาพให้เหมาะสม ได้โดยใช้ชุดสีแบบ High Contrast ที่ Windows XP เตรียมไว้ให้กว่า 30 แบบ ตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้

1. คลิกเมนู Start > Control Panel จากนั้นคลิก Accessibility Options2. คลิกเลือก Adjust the contrast for text and colors on your screen3. จะปรากฏหน้าต่าง Accessibility Options คลิกที่แท็บ Display ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Use High Contrast และคลิกปุ่ม Settings

หมายเหตุ : หากทำเครื่องหมายถูกที่ Use shortcut ในหน้าต่าง Setting for High Contrast จะสามารถเปิด/ปิดการแสดงผลแบบ High Contrast ได้ทันที ด้วยการกดปุ่ม Alt(ด้านซ้าย) + Shift(ด้านซ้าย) + Print Screen พร้อมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่ทีผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายคนพร้อมกันวิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย