เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์

ผู้ใช้งานอาจปรับตัวชี้เมาส์ให้ใหญ่ขึ้น หรือกำหนดให้มีสีที่เห็นได้ชัดเจนกว่าสัญลักษณ์ลูกศรสีขาวตามปกติได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Start > Control Panel

2. จากนั้นคลิก Printers and Other Hardware3. คลิกที่ Mouse4. จะปรากฏหน้าต่าง Mouse Properties ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่แท็บ Pointers เลือก Windows Black [Extra large][system scheme] จากรายการ Scheme แล้วคลิกปุ่ม Apply เพื่อใช้งาน

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองหาตัวชี้ของเมาส์

ผู้ที่มีปัญหาในการมองหาตัวชี้ของเมาส์ สามารถกำหนดการแสดงให้มีเงาเป็นทางเมื่อทำการลากเมาส์ได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถมองเห็นตัวชี้บนหน้าจอได้ง่ายขึ้นการกำหนดให้มีการแสดงตำแหน่งของตัวชี้

ซึ่งมีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้

1. คลิกเมนู Start คลิกเลือก Control Panel

2. จากนั้นคลิกที่ Printers and Other Hardware3. คลิกที่ Mouse

4. จะปรากฏหน้าต่าง Mouse Properties ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่แท็บ Pointers Options จากนั้น ทำเครื่องหมายถูกที่ Display Pointer trails แล้วกำหนดความยาวของเงา จากแถบเลื่อน

5. ทำเครื่องหมายถูกที่ Show location of the pointer when I Press the CTRL key เพื่อกำหนดให้ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม CTRL จะมีสัญลักษณ์วงกลมล้อมรอบตัวชี้ เพื่อให้สังเกตตำแหน่งได้ง่ายขึ้น และคลิกปุ่ม Apply เพื่อใช้งานวิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ