เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer

การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีเบราเซอร์ (Browser) เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ ที่ต้องการ ในที่นี้จะใช้โปรแกรม Internet Explorer ซึ่งเป็นบราวเซอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับการติดตั้งวินโดว์อยู่แล้วส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer

• แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar)
เป็นที่รวบรวมคำสั่งการทำงาน ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดย การคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการ

• แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar Bar)
เป็นแถบเครื่องมือที่มีการนำปุ่มคำสั่งที่ ใช้งานบ่อยๆ มาเก็บไว้ ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยคลิกไปที่ปุ่มคำสั่งที่ต้องการ• แถบเครื่องมือแอดเดรส (Address Toolbar)
เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการกรอกแอดเดรสเพื่อ ท่องอินเทอร์เน็ต

• แถบเครื่องมือลิงค์ (Link Toolbar)
เป็นแถบเครื่องมือแนะนำโฮมเพจที่น่าสนใจ ซึ่งเรา สามารถไปยังโฮมเพจนั้นได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

• เว็บเพจ (Webpage)
เป็นเอกสารที่ใช้นำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำเสนอได้ด้วยเบราเซอร์ Internet Explorer เป็นต้น โดยที่บราวเซอร์จะแสดงสัญลักษณ์ (มุมบนด้านขวา) แสดงการทำงานของหน้าต่าง ถ้าหน้าต่างกำลังนำหน้าเอกสาร (ดาวน์โหลด) มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์จะมีการเคลื่อนไหว

• แถบสถานะ (Status Bar)
เป็นแถบที่แสดงข้อมูลต่างๆ ของบริเวณที่เลื่อนเมาส์ไป

• ปุ่มควบคุม
ใช้ลด / ขยายขนาด และจบการทำงานของหน้าต่าง

• แถบเลื่อน (Scroll Bar)
จะปรากฏขึ้นมาในกรณีที่เนื้อหาของเว็บเพจยาวกว่าจะบรรจุในหน้าเดียวได้ เมื่อกดเมาส์ที่แถบเลื่อน และเลื่อน เมาส์ขึ้น – ลง จะสามารถดูเอกสารที่เหลืออยู่ด้านล่างได้

บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Search Engine
การดาวน์โหลดโปรแกรม และข้อมูล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย