เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ไอพี แอดเดรส (IP Address)

เป็นหมายเลขที่มีลักษณะเป็นเลขชุดที่ไม่ซ้ำกันและจะมีอยู่เพียงชุดเดียวในโลกเท่านั้น โดยไอพีแอดเดรสจะอยู่ในรูปของตัวเลขสี่ชุดและคั่นแต่ละชุดไว้ด้วยจุด (.) เช่น 128.121.4.5 ใช้สำหรับการอ้างอิงที่อยู่ของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต

โดเมนเนม (Domain Name)

ถึงแม้ว่าไอพี แอดเดรสจะสามารถอ้างอิงไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ก็ได้ในโลกอินเทอร์เน็ต แต่ก็จำได้ยากเนื่องจากเป็นตัวเลขล้วนๆ จึงได้มีการออกแบบให้ใช้ชื่อแทนไอพี แอดเดรส เพื่อความสะดวกในการจดจำ ซึ่งเราเรียกชื่อเหล่านี้ว่า โดเมนเนม (Domain Name) เช่น www.cnn.com คือโดเมนเนมของสำนักข่าว CNN และ www.mcot.or.th คือโดเมนเนมของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เป็นต้น

โดยการตั้งชื่อโดเมนจะมีการกำหนดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทการให้บริการ ดังนี้

.com เป็นโดเมนเนมขององค์กรเอกชน
.edu เป็นโดเมนเนมของสถานศึกษา
.gov เป็นโดเมนเนมของรัฐบาล
.org เป็นโดเมนเนมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
.mil เป็นโดเมนเนมขององค์กรทางทหาร
.net เป็นโดเมนเนมขององค์กรที่ให้บริการด้านเครือข่าย

ตำแหน่งอ้างอิงเว็บเพจ (URL: Uniform Resource Locator)

URL คือการนำเอาชื่อของบริการมาต่อกับโดเมนเนม โดยคั่นไว้ด้วยเครื่องหมาย :// แล้วนำมาต่อเข้ากับตำแหน่งที่จัดเก็บเอกสารในเว็บไซต์นั้น โดยคั่นไว้ด้วยเครื่องหมาย / เสมอ จึงสามารถอ้างอิงทุกๆอย่างในอินเทอร์เน็ตได้

เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หรือโฮสต์ (Host)

คอมพิวเตอร์ที่มีไอพี แอดเดรสเป็นของตัวเอง และใช้เป็นที่เก็บเว็บเพจ คอยให้บริการเว็บเพจเว็บเพจ

เป็นเอกสารที่ใช้นำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เอกสารนี้จะประกอบไปด้วยรูปภาพ ข้อความต่างๆ แสดงอยู่บนหน้าจอผ่านทางเบราเซอร์ ซึ่งในเว็บเพจหน้าหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้- ข้อความ (Text) คือ ข้อความที่ใช้อธิบาย อาจจะเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ก็ได้

- รูปภาพ (Image) คือ รูปที่ใช้ตกแต่งหรือประกอบการอธิบายข้อความ

- ลิงค์ (Link) คือ ข้อความหรือรูปภาพที่มีลักษณะพิเศษ ที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่เว็บเพจหน้าอื่นๆ ได้ ทั้งที่เป็นภายในเว็บเพจ เว็บไซต์ หรือต่างเว็บไซต์กันก็ได้ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าส่วนใดในเว็บเพจที่เป็นลิงค์ โดยการเลื่อนเมาส์ไปชี้ ถ้าตัวชี้เมาส์เปลี่ยนจาก เป็น แสดงว่าส่วนนั้นเป็นลิงค์หรือจุดเชื่อมโยง

ขอบคุณ http://www.sanook.com

เว็บไซต์ (Web Site)

ที่เก็บเว็บเพจหลายๆ หน้าไว้รวมกันเป็นเว็บหนึ่งๆ เช่น เว็บไซต์ Yahoo

วิธีการเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆ

หากเราสังเกตโฆษณาและใบปลิวของบริษัทชั้นนำจะพบว่ามีข้อความสั้นๆ แสดงที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตประกอบอยู่ด้วย เช่น เมื่อชมรายการข่าวช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ก็จะมีการกล่าวถึงโฮมเพจของ อ.ส.ม.ท. อยู่บ่อยครั้ง โดยจะบอกที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วย คือ www.mcot.or.th เราจะเรียกที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนี้ว่า แอดเดรส (Address) เราสามารถนำแอดเดรสที่ได้มานี้ มาใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยคลิกที่แถบเครื่องมือแอดเดรส (Address bar) ใส่ Address ลงในช่อง โดยไม่ต้องกรอก http:// นำหน้า เนื่องจากโปรแกรม Internet Explorer จะเติมให้เอง ในตัวอย่างเป็นการกรอก www.hotmail.com เพื่อไปยัง Hotmail กดปุ่ม Enter หรือคลิกปุ่ม Go เพื่อยืนยันว่าจะไปยัง Address นั้นๆ รอการดาวน์โหลดสักครู่ เว็บเพจจะถูกดาวน์โหลดขึ้นมา

บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Search Engine
การดาวน์โหลดโปรแกรม และข้อมูล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย