เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Search Engine

ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้มีการแพร่หลายในโลกของอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้บางครั้งการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ อาจค้นหาไม่พบได้ จึงเกิดตัวช่วยในการค้นหาขึ้นมาหรือที่เรียกว่า Search Engine ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสะดวกและประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการบนอินเทอร์เน็ต

ซึ่ง Search Engine ที่มีชื่อเสียงและมีการเรียกใช้งานบ่อยๆ คือ Google เนื่องจากใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติเพื่อช่วยในการค้นหามากมาย เช่น ค้นหาเฉพาะภาพ แปลภาษา ค้นหาเส้นทาง อีกทั้งยังสนับสนุนภาษาหลายๆ ภาษา ทำให้ Google มีการแพร่หลายไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง เช่น Google ประเทศไทย เป็น Google อยู่ซึ่งภายใต้โดเมนของประเทศไทย ซึ่งในหน้าเว็บเพจจะมีสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้การค้นหาข้อมูลผ่าน Google

วิธีการค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการมากที่สุด คือ เวลาทำการค้นหา เราควรใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราต้องการ หรือที่เรียกว่า “คีย์เวิร์ด” (Keyword) ซึ่งจะช่วยสื่อให้ฐานข้อมูลของ Google เข้าใจในสิ่งที่เราทำการค้นหา และไม่ควรใช้คำค้นหาเป็นประโยคยาวๆ หรือเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นคำพูด

อาทิเช่น ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" เราสามารถใช้คำนี้ลงไปได้เลย แต่ถ้าเราใส่คำค้นแค่คำว่า "คอมพิวเตอร์" ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาจะมีจำนวนมากและอาจไม่เกี่ยวข้องใดๆ เลยกับคำว่า "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" แต่ถ้าเรามีการเน้นลงไปว่าเป็น "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีจำนวนน้อยลง เว็บไซต์ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" จะไม่ถูกแสดงขึ้นมานั่นเอง

ในการค้นหาข้อมูลบน Search Engine เราสามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ และในบางครั้งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาอีกด้วย เช่นการค้นหาโปรแกรม ACDSee เราสามารถใช้คำระบุไปว่า ACDsee +:*.exe ;.rar;.zip ได้ และเรายังสามารถใช้คำสำคัญและคำเน้นในการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") ได้เช่น "ACDsee v6" +:*.exe ;.rar ;.zip" ซึ่งจะเป็นการเน้นให้ผลการค้นหาต้องมีคำว่า "ACDsee v6" นั่นเอง

ส่วนเครื่องหมายที่มีการระบุไป เช่น ดอกจัน(*) จะเป็นการบ่งบอกถึงส่วนขยายของไฟล์โปรแกรมนั่นเอง เช่น *.exe *.rar *.doc *.zip เป็นต้น

บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Search Engine
การดาวน์โหลดโปรแกรม และข้อมูล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ