เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

      พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) คือ การค้าขายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้ถ้าบริษัทห้างร้านใดไม่มีหน้าเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตแล้ว ถือว่าบริษัทห้างร้านนั้นก็ไม่มีตัวตนอยู่ นั่นคือไม่มีใครรู้จักนั่นเอง เมื่อไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครทำมาค้าขายด้วย แล้วถ้าไม่มีใครทำมาค้าขายด้วยก็อยู่ไม่ได้ สุดท้ายต้องล้มหายตายจากไป

ว่ากันว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งในอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่คือ ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลผู้ขายหรือผู้ผลิต ทำให้ในปัจจุบันผู้บริโภคมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้ากันมากขึ้น เช่น การเลือกซื้อจากในเว็บไซต์ และผู้บริโภคยังมีโอกาสเข้าไปเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนที่จะซื้อได้อีกด้วยในการทำอีคอมเมิร์ซนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเว็บเพจหรือช่องทางการจำหน่ายสินค้า แต่อีคอมเมิร์ซยังมีความหมายรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับผู้บริโภค และผู้ค้าส่ง อีกด้วย

วิวัฒนาการของอีคอมเมิร์ซ
ประเภทของอีคอมเมิร์ซ
แนวคิดของอีคอมเมิร์ซ
ขั้นตอนการทำอีคอมเมิร์ซ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย