Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการศึกษา ไม่ว่าจะกับผู้ใช้งานที่มีข้อจำกัดในการใช้งานแบบใด คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรวมถึงการได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยจากระบบเครือข่าย และปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ร่วมและเป็นประโยชน์กับการศึกษา อีกทั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้พัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ มากมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาในการใช้งาน คนพิการทางการมองเห็นจึงสามารถเลือกใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน นอกจากนี้คุณสมบัติที่เสริมเข้ามาของระบบปฏิบัติการวินโดว์ ยังสามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางการมองเห็นและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารได้อีกด้วย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com