วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ลิลิตพระลอ

(ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก)

ลิลิต

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

ทำนายฝัน

ร่าย

375 ดับนั้นสี่นางฝัน เห็นอัศจรรย์นิมิต ติดใจจำชมชื่น ตื่นตระบัดอ่อนไท้ พระเพื่อนคิดจำได้ กล่าวแก้ความฝัน ฯ

โคลง 4

376 ฝันว่าได้ดอกฟ้า มามือ
หอมยิ่งหอมงามฤๅ เปรียบได้
มาลาดิลกคือ เฉลิมโลก ไส้แฮ
เป็นปิ่นทิพยทัดไว้ กึ่งเกล้า สองเผือ

โคลง 2

377 ยินดีเหลือที่อ้าง แพงนุชนอนแนบข้าง
ค่อยแก้ความฝัน ฯ

โคลง 4

378 ฝันว่าสุริเยศท้าว เสด็จมา
เปนปิ่นปักเกศา กึ่งเกล้า
พระจันทรส่องพักตรา ต่างแว่น ทองนา
ดาวดาษทายทัดเกล้า ดุจสร้อยแซมผม ฯ

ร่าย

379 สองพี่ชมฝันไท้ ท้าว ธ จะได้ดั่งใจจง ความจำนงลุลาภ อาบสหัสธารา เปนนางพระยานางเมือง แก่พระลอเลืองดิลกโลก เรืองยศโยคเชยชม พระตนกลมเจ้าช้าง ลอราชมาอ้อมข้าง สองอ่อนท้าวสมสมร แม่นา ฯ

โคลง 2

380 จงลุโดยพรพี่เลี้ยง ฟังทั้งสองพี่เพี้ยง
พี่ให้เสวยสวรรค์ พี่เอย ฯ

ร่าย

381 นางโรยหรรษ์ชมชื่น นางรื่นยกยอกร ไหว้บทอรสอง หน่อไท้ สองพี่เลี้ยงสองไหว้ สองแม่แล้ทูลแถลง ฯ

โคลง 4

382 พี่เลี้ยงพี่รื่นแก้ ฝันถวาย
ฝันอ่อนเอาดาวราย รอบเกล้า
ฝันงูกระหวัดสาย สมรแกล่ กลืนนา
ลอราชจักพลันเต้า แขกท้าวทั้งสอง ฯ

383 นางโรยสนองนาฎข้า กลอยฝัน
ฝันอ่อนเสวยไอศวรรย์ ฟากฟ้า
สองเสวยอมฤตปัญ จรสร่วม กันนา
ลอบพิตรเจ้าหล้า พรุ่งนี้มาถึง แม่แล ฯ

ร่าย

384 ฝันพึงใจแก้แล้ว ราตรีแผ้วพระฮาม ยามอรุณอร่าม เรื่อฟ้า พระพี่พระน้องถ้า รุ่งเพี้ยงพันปี ฯ

ร่าย

385 เสียงปักษีดุเหว่า เขากทาเหล่าภูรโดก โคกม้าม่าย เมียงกัน สุโนกขันแจ้วแจ้ว ไก่แก้วขันไจ้ไจ้ ครั้นรุ่งรางจักได้ ไปเยียนราชด้าวสวนขวัญ ฯ

ร่าย

386 พระจันทรส่องแสงเสร็จ พระสุริยเสด็จอุไทย นกตระไน นกลาง เฉวียนฉวางจับจอมไม้ แสดงข่าวไท้เสด็จคลา ฟังเสียง กากระภอก บอกข่าวท้าวเสด็จดล ตนพี่เลี้ยงสองนาง ชมลางดี จะไจ้ ไหว้สองกษัตริย์บพิตร ทูลว่าได้นิมิตสกุณี ประจักษ์ดี แก่ตาข้า รอบจะพบเจ้าหล้า ธิราชแล้ ณ หัว พี่เอย ฯ

โคลง 2

387 สองชัวชมชื่นแท้ สองพี่เร็วเชิญแล้
อย่าช้าเร่งไป หนึ่งรา ฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย