วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ลิลิตพระลอ

(ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก)

ลิลิต

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

บอกข่าวพระลอ

โคลง 2

431 มาจะหัวให้หายหิวอยากเข้า เชิญบอกอันจริงเจ้า
แก่น้องอย่าอำ หนึ่งรา ฯ

432 สองสนองคำอ่อนพร้อง จะบอกจริงแก่น้อง
อย่าเย้นหยันตู ฯ

433 พระภูธรอยู่เกล้า ลอราชพระเสด็จเต้า
เผือพี่เลี้ยงมาตาม ฯ

434 ขุนงามบอกข่าวไท้ เสมอดั่งสองนางได้
ผ่านเฝ้าไอศวรรย์ ฯ

โคลง 4

435 ตวันเจียนจากฟ้า มามือ
จักใคร่ถือเดือนถือ ก็ได้
เมรุทองละอองปือ ปือรอด ไปนา
ขอท่านเชิญท้าวไท้ ธิราชเจ้าเสด็จมา ฯ

436 พระเสด็จมาอยู่ด้าว แดนใด พี่เอย
มาอยู่ในสวนใคร ใคร่รู้
พระองค์ท่านเสด็จใน สวนเปล่า เขานา
พระเปลี่ยว บ มีผู้ เพื่อนไท้เสด็จเดียว ฯ

437 ตีอกออกปากโอ้ พระภู เบศร์เฮย
มาอยู่ฉันใดดู ละห้อย
บ เคยยากอกตู จักหว่า แลพ่อ
โหยสอื้นค้อยค้อย คร่าวน้ำตาไหล ฯ

438 เอนดูสองท่านผ้าย ไปพลัน
ถึงบาทบงกชคัล เคี่ยมไหว้
ขอเชิญปิ่นไอศวรรย์ เสด็จยาตร มานา
เผือจะเชิญสองไท้ ธิราชพู้นมาพลัน ฯ

439 แต่จักท่าไหว้บาท บงกช
น้อมศิรามพุชจรด กึ่งเกล้า
ขอรับอมฤตรส พจนาตถ์ ไปนา
ถึงพระนุชน้องเหน้า ท่านถ้าฟังสาร ฯ

440 สองนายกรกอดเกี้ยว สองนาง
มือสอดเสียดเอวบาง ลูบท้อง
พิศพลางจูบชมพลาง เรียมสั่ง สองแม่
มิใคร่ไคลคลาศน้อง หนึ่งเล้ยกับตน ฯ

441 สองนางซบแนบเนื้อ สองนาย
พระลูกเอยจักผาย คลาดแคล้ว
พระไปจากเสมอตาย ทีหนึ่ง แลพ่อ
รักเร่งมาพลันแก้ว ช่วยน้องอย่านาน ฯ

442ไปสองสามย่างแล้ว เหลียวมา เล่านา
เจ้าพี่เอยเรียมคลา คลาศแคลัว
เผือไปแต่ตัวหา จอมราช ไส้นา
ใจอยู่เชยชมแก้ว พี่ไส้กับตน ฯ

443 เผือข้านับอยู่ไส้ ขุนงาม ลูกเอย
อยู่แต่ตัวใจตาม ท่านแท้
ไปมาอย่านานทราม รักท่วม เราเฮย
เชิญเร่งเร็วพลันแม้ อยู่ช้าเผือตาย ฯ

โคลง 2

444 สองนายไป บ มิช้า ถึงสมเด็จเจ้าหล้า
กราบเกล้าทูลสาร ฯ

445 ทูลอาการทุกข้อ บรรยายแต่ต้นหน้อ
มาถี่ถ้วนความใน ฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย