วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ลิลิตพระลอ

(ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก)

ลิลิต

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

เร่งให้ส่งข่าวเพื่อนแพง

โคลง 4

455 พระทองเสด็จอยู่นี้ อย่าคลา
สองพี่ขุนรักษา อยู่เกล้า
เผือข้าชลีลา พระบาท แลพ่อ
หับกุญแจเร้นเจ้า แผ่นหล้าลับองค์ ฯ

456 หัวอกจักครากแล้ เขือเห็น
นับอยู่ในใจเปน ดั่งบ้า
สองเขือพี่อย่าเย็น ใจเร่ง ไปรา
เอาข่าวถึงน้องหน้า หนุ่มเจ้าจอมสมร ฯ

457 แม้สองเจ้าตั้งใคร่ เห็นกัน นาพี่
เชิญพระนุชมาพลัน อย่าช้า
แม้นานอ่อนฤๅทัน เห็นชีพ เรียมเลย
ฝากแต่พระศพถ้า อ่อนให้เผาผี ฯ

458 สองไหว้พระบาทแล้ว สองลา
สองสั่งสองนายตา ค่อยเคล้า
ตาสองลอบแลหา เมียงม่าย กันนา
จวนจวบตาท้าวเจ้า ลอบต้องตาเขา ฯ

459 สองนางจรจากห้อง โหยหวล สวาทนา
เมียงแต่หางตาสรวล สั่งชู้
สองนายลูบอกครวญ ครางแต่ ใจนา
เจียรจากดั่งนี้ผู้ อื่นนั้นฤๅมี ฯ

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย