ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูล)

ข้าขอนพชนกคุณ        ชนนีเป็นเค้ามูล
ผู้กอบนุกูลพูน        ผดุงจวบเจริญวัย
ฟูมฟักทนุถนอม        บ บำราศนิราไกล
แสนอยากเท่าไรๆ        บ คิดอยากรำบากกาย
ตรากทนระคนทุกข์        ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย
ปกป้องซึ่งอันตราย        จนได้รอดเป็นกายา
เปรียบหนักชนกคุณ        ชนนีคือภูผา
ใหญ่พื้นพสุนธรา        ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
เหลือที่จะแทนทด        จะสนองคุณานันต์
แท้บูชไนยอัน        อุดมเลิศประเสริฐคุณ

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย