ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทหลัก

นมัสการอาจริยคุณ

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูล)

อนึ่งข้าคำนับน้อม        ต่อพระครูผู้การุญ
โอบเอื้อและเจือจุน        อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
ยัง บ่ ทราบก็ได้ทราบ        ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน        ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน
จิตมากด้วยเมตตา        และกรุณาบ่เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์        ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม-        หะจิตมืดที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ์        ก็สว่างกระจ่างใจ
คุณส่วนนี้ควรนับ        ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน        จิตน้อมนิยมชม

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย