ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทหลัก

ลิลิตเลงพ่าย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เบื้องนั้นนฤนาถผู้        สยามินทร์
เบื่ยงพระมาลาผิน        ห่อนพ้อง
ศัตราวุธอรินทร์        ฤาถูก องค์เอย
เพราะพระหัตถ์หากป้อง        ปัดด้วยขอทรง
บัดมงคลพ่าห์ไท้        ทวารัติ
แว้งเหวี่ยงเบี่ยงเศียรสะบัด        ตกใต้
อุกคลุกพลุกเงยงัด        คอคช เศิกแฮ
เบนบ่ายหงายแหงนให้        ท่วงท้อทีถอย
พลอยพล้ำเพลียกถ้าท่าน        ในรณ
บัดราชฟาดแสงพล        พ่ายฟ้อน
พระเดชพระแสดงดล        เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ถนัดพระอังสาข้อน        ขาดด้าวโดยขวา
อุรารานร้าวแยก        ยลสยบ
เอนพระองค์ลงทบ        ท่าวดิ้น
เหนือคอคชซอนซบ        สังเวช
วายชิวาตม์สุดสิ้น        สู้ฟ้าเสวยสวรรค์

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย