ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทหลัก

กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

โคลงสี่สุภาพ

ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาลัย
ทรงรัตนพิมานชัย กิ่งแก้ว
พรั่งพร้อมพวกพลไกร แหนแห่
เรือกระบวนต้นแพร้ว เพริศพริ้งพรายทอง

กาพย์ยาณี 11

พระเสด็จโดยแดนชล        ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
กิ่งเเก้วแพร้วพรรณราย        พายอ่อนหยับจับงามงอน
นาวาแน่นเป็นขนัด        ล้วนรูปสัตว์แสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน        สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
เรือครุฑยุดนาคหิ้ว        ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง        ร้องโห่เห่โอ้เห่มา
สรมุขมุขสี่ด้าน        เพียงพิมานผ่านเมฆา
ม่านกรองทองรจนา        หลังคาแดงแย่งมังกร
สมรรถชัยไกรกาบแก้ว        แสงแวววับจับสาคร
เรียบเรียงเคียงคู่จร        ดั่งร่อนฟ้ามาแดนดิน
สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย        งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรมมินทร์        ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
เรือชัยไวว่องวิ่ง        รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
เสียงเส้าเร้าระดม        ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย