ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทเลือก

สวรรค์ชั้นกวี

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

สรวงสวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์        ผ่องประภัศร์พลอยหาวพราวเวหา
พริ้งไพเราะเสนาะกรรณวัณณนา        สมสมญาแห่งสวรรค์ชั้นกวี ฯ
อิ่มอารมณ์ชมสถานวิมานมาศ        อันโอภาศแผ่ผายพรายรังสี
รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี        ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
รเมียรไม้ใบโบกสุโนคเกาะ        สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
โผต้นนั้นผันตนไปต้นโน้น        จังหวะโจนส่งจับรับกันไป
เสียงนกร้องคล้องคำลำนำขับ        ดุริยศัพท์สำนึกเมื่อพฤกษ์ไหว
โปรยประทิ่นกลิ่นผกาสุราลัย        เป็นคลื่นในเวหาศหยาดยินดีฯ
บังคมคัลอัญชลีกวีเทพ        ซึ่งสุขเสพย์สำราญมาณศรี
ณภพโน้นในสวรรค์ชั้นกวี        แลภพนี้ในถ้อยที่ร้อยกรอง
ไม่มีเวลาวายในภายน่า เ       นาในฟ้าในดินทั้งถิ่นสอง
เชิญสดับรับรศบทลบอง        ซึ่งข้าปองสดุดีกวีเอย ฯ

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย