ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทเลือก

อิเหนา ตอน สังคามาระตาแต่งถ้ำ

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระเสด็จลดเลี้ยวเที่ยวชม        มีมโนภิรมย์แจ่มใส
เปลวปล่องท้องถ้ำอำไพ        พื้นลาดดาดไปด้วยเงินงาม
เพดานดาราระย้าย้อย        ทองทับประดับพลอยเรือนอร่าม
อัจกลับแก้วมณีอัคคีตาม        สว่างงามแวววับจับจินดา
มีชะวากวุ้งเวิ้งเป็นเชิงชั้น        ล้วนทองคำทำคั่นกั้นฝา
ฉลักรูปสิงสัตว์นานา        ดุนเด่นออกมาเหมือนจริง
ทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาด        พฤกษาชาติเหมือนจะไหวไกวกิ่ง
อันรูปเสือสีห์หมีกระทิง        เหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวง

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย