ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทเลือก

นิราศนรินทร์

นายนรินทรธิเบศร์ (อิน)

อยุธยายศล่มแล้ว        ลอยสวรรค์ ลงฤๅ
สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร-        เจิดหล้า
บุญเพรงพระหากสรรค์        ศาสน์รุ่ง เรืองแฮ
บังอบายเบิกฟ้า        ฝึกฟื้นใจเมือง
เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น       พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง        ค่ำเช้า
เจดีย์ระดะแซง        เสียดยอด
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า        แก่นหล้าหลากสวรรค์
โฉมควรจักฝากฟ้า        ฤๅดิน ดีฤๅ
เกรงเทพไท้ธรณินทร์        ลอบกล้ำ
ฝากลมเลื่อนโฉมบิน        บนเล่า นะแม่
ลมจะชายชักช้ำ ช       อกเนื้อเรียมสงวน
จากมามาลิ่วล้ำ        ลำบาง
บางยี่เรือราพลาง        พี่พร้อง
เรือแผงช่วยพานาง        เมียงม่าน มานา
บางบ่รับคำคล้อง        คล่าวน้ำตาคลอ
เอียงอกเทออกอ้าง        อวดองค์ อรเอย
เมรุชุบสมุทรดินลง        เลขแต้ม
อากาศจักจานผจง        จารึก พอฤๅ
โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม        อยู่ร้อนฤๅเห็น

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย