ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทเลือก

ยามมืด

สวนิต ยมาภัย

ยามมืดใช่มืดแท้        ทุกสถาน
ดูสิเมื่อรัตติกาล        หม่นเศร้า
ดาวศุกร์กลับชัชวาล        สุกสว่าง
แม้บ่มีจันทร์เจ้า        ใช่ว้างหวาดหวิว
คราหิวใช่จักต้อง        เสียศรี
อุทกกลั้วนาภี อยู่ได้
เย็นซ่านผ่านอินทรีย์        พอชื่น จิตนา
แม้มิได้อิ่มไซร้        ใช่ต้องวางวาย
พรากหายใช่พรากร้าง        นิรันดร์กาล
มีพรากมีพบพาน        เพื่อนพ้อง
ชิงโศกโศกพาผลาญ        เผาจิต
วันหนึ่งนั้นจักต้อง        กลับร้ายกลายดี
ถึงทีสบเหตุร้าย        แรงเข็ญ
พึงพินิจนั่นใช่เป็น        สิ่งร้าย
พักหนึ่งจึ่งจิตเย็น        ระลึกอยู่ เถิดรา
รู้แยกรู้ยักย้าย        จักได้ทางเกษม
จุ่งเปรมปรีติด้วย        ปัจจุบัน
ศานติอยู่คู่กัน        แกร่งกล้า
เพียรระลึกรู้ทัน        ในเหตุ ผลนอ
โลกทัศน์จักเจิดจ้า        แจ่มด้วยปัญญา

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย