ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทเลือก

โลก

อังคาร กัลป์ยาณพงศ์

โลกนี้มิอยู่ด้วย มณี        เดียวนา
ทรายและสิ่งอื่นมี        ส่วนสร้าง
ปวงธาตุต่ำกลางดี        ดุลยภาพ
ภาคจักรพาลมิร้าง        เพราะน้ำแรงไหนฯ
ภพนี้มิใช่หล้า        หงส์ทอง เดียวเอย
กาก็เจ้าของครอง        ชีพด้วย
เมาสมมุติจองหอง        หินชาติ
น้ำมิตรแล้งโลกม้วย ห       มดสิ้นสุขศานต์ฯ

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย