ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บทอาขยานภาษาไทย

บทเลือก

สามัคคีเภทคำฉันท์

ชิต บุรทัต

อำพลพระมนทิรพระราช        สุนิวาสน์วโรฬาร์
อัพภันตรไพจิตรและพา-        หิรภาคก็พึงชม
เล่ห์เลื่อนชะลอดุสิตฐา-        นมหาพิมานรมย์
มารังสฤษฏ์พิศนิยม        ผิจะเทียบก็เทียมทัน
สามยอดตลอดระยะระยับ        วะวะวับสลับพรรณ
ช่อฟ้าตระการกลจะหยัน        จะเยาะยั่วทิฆัมพร
บราลีพิลาสศุภจรูญ        นภศูลประภัสสร
หางหงส์ผจงพิจิตรงอน        ดุจกวักนภาลัย
รอบด้านตระหง่านจัตุรมุข        พิศสุกอร่ามใส
กาญจน์แกมมณีกนกไพ-        ฑุรย์พร่างพะแพรวพราย
บานบัฏพระบัญชรสลัก        ฉลุลักษณ์เฉลาลาย
เพดานก็ดารกะประกาย        ระกะดาษประดิษฐ์ดี
เพ่งภาพตลอดตะละผนัง        ก็มลังเมลืองศรี
มองเห็นสิเด่นประดุจมี        ชิวแม่นกมลครอง

บทหลัก

นมัสการมาตาปิตุคุณ
นมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ลิลิตเลงพ่าย
มหาเวชสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
สามัคคีเภทคำฉันท์

บทเลือก

นิราศพระบาท
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
นิราศนรินทร์
ยามมืด
โลก
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
สามัคคีเภทคำฉันท์
อยู่เพื่ออะไร
วงรีดุริยางค์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย