Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธรูปที่สำคัญของไทย

พระพุทธเทวปฏิมากร

เป็นพระประธานในอุโบสถวัดพระเชตุพน ฯ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 5 ศอก คืบ 4 นิ้ว เดิมเป็นพระประธานอยู่ที่ วัดศาลาสี่หน้า (วัดคูหาสวรรค์ปัจจุบัน) แขวงจังหวัดธนบุรี เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างวัดโพธาราม ให้เป็นวัดใหญ่สำหรับพระนคร และได้ทรงขนานนามใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระองค์ได้ทรงเลือกหาพระพุทธรูป ที่มีพุทธลักษณะงามสมควรเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัด จึงได้พบและเลือกพระพุทธรูปองค์นี้จากวัดศาลาสี่หน้า

 

พระแก้วมรกต
พระพุทธชินราช
พระพุทธสิหิงค์
พระพุทธเทวปฏิมากร
พระศรีสากยมุนี
พระพุทธชินสีห์
พระศาสดา
พระโต วัดบวรนิเวศวิหาร
พระสิทธารถ
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
พระพุทธไตรรัตนนายก
หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร
พระไสยา
พระนอนจักรสีห์
พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก
พระนอนวัดขุนอินทประมูล
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์
พระนอนวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
พระพุทธโสธร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อบ้านแหลม
หลวงพ่อโตวัดอินทร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com