ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 11 >>>

กองทัพพระเจ้าน้อย มาทางเมืองปัตบอง เมืองตะคร้อ เมืองขลุง เมืองตรอง เมืองบริบูรณ์ มาถึงบ้านตรึงบรรไลย บรรดาราษฎรตกใจพากันลงเรือมาถึงพนมเพ็ญไปจอดอยู่ฟากเกาะลว้าเอม พระบาทบรมบพิตรไปอยู่ ณ เกาะเกิด พระยากลาโหมซูตั้งตัวขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งค่ายรายทัพอยู่จะโรยจังวา

พระเจ้าเวียดนามใช้องผอมาเป็นแม่ทัพใหญ่ นำไพร่พลกับเรือแง่สาย เรือแง่ทราย ยกขึ้นมาตั้งอยู่จะโรยจังวา ทัพเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกมาถึงเมืองกะพงสวายตีทัพพระยาเดโชแทน ณ โคกปะ (แปลว่าสีเสียด) แตกหนีเข้าป่า แล้วยกมาตั้งค่ายรายทัพอยู่เมืองเปียมชีดอง จะข้ามไปฟากตะวันออก จอผอมาใช้องกวางหนำนำทัพญวน ใช้พระยากระลาโหมปานำกองทัพเขมรยกไปตั้งอยู่เกาะแดท (ว่าเกาะลอย) คอบรบกับทัพเจ้าพระยาสุรสีห์ ให้พระยายมราชปางกับทัพญวนทัพเขมรยกไปตั้งอยู่เกาะจีน คอยรบกับทัพพระยาน้อย ณ เปียมชำนิด แต่เดือนยี่ถึงเดือนสี่ครั้งนั้นพระเจ้าตากเสียพระจริต ตรัสให้เฆี่ยนบรรดาราษฎร แลขุนนาง ทั้งกลางวันกลางคืน

บรรดาเมืองนอกหนีออกไปประชุมกันเป็นกองทัพฆ่าฟันเจ้าเมือง พระเจ้าตากตรัสใช้พระยาสรรค์ยกพลออกไปสังกัดทัพโจรทั้งปวงนั้น พระยาสรรค์พร้อมใจกันกับขุนแก้วผู้น้อง กลับยกทัพมา บรรดาขุนนางกับราษฎรก็มีจิตรยินดีทั้งพระสงฆ์ คฤหัสถ์ชายหญิง ถึงเพลาสามยามเศษ พระยาสรรค์ขุนแก้วยกกองทัพเข้าไปโห่ร้องยิงปืนเข้าข้างทิศอิสาณ พวกฝรั่งนอนเฝ้าปืนอยู่บนศีรษะค่ายยิ่งโต้ตอบกันจนสว่าง บรรดาฝรั่งหนีลงมาจากค่าย พระยาสรรค์เข้าไปทูลพระเจ้าตากว่า บรรดาขุนนางกับอาณาประชาราษฎรคิดพร้อมกันกำเริบทั้งสิ้นแล้ว พระเจ้าตากว่ากูปรารมภ์แต่ศัตรูมันจะมาแต่ประเทศอื่น แต่บัดนี้บรรดาลูกกูมันว่าพ่อคิดคดเป็นบ้าแล้วจะให้พ่อบวชก็ตาม จะใส่โซ่ตรวนพ่อก็ดี พ่อจะรับตามลูกบังคับนั้น พระยาสรรค์จึงบังคับเจ้าพนักงานให้หาโซ่ตรวนมาใส่พระเจ้าตาก กับเจ้ารามลักษณ์ด้วย แล้วให้บวชอยู่ในพระวิหารวัดแจ้ง แต่งให้คนอยู่เฝ้ารักษา พระยาสรรค์เข้าไปอยู่ในตำหนักพระเจ้าตากอยากได้เป็นเจ้า เจ้าพระยานครราชสีมา มีหนังสือให้ไปตามเจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์กลับไปกรุงศรีอยุธยา ให้เอาพระเจ้าตากกับเจ้ารามลักษณ์ พระเจ้าน้อยกับพระยาสรรค์ไปพิฆาตเสียสิ้น เจ้าพระยาจักรีผู้พี่ขึ้นเสวยราชย์ เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวง เจ้าพระยาสุรสีห์ผู้น้องเป็นพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหน้า เมื่อเดือนห้า จ.ศ.1144ทัพญวนไกเซินยกมารบกับเจ้าเวียดนาม ๆ จึงให้คนมาขอกองทัพเขมรไปช่วยรบ เจ้าฟ้าทะละหะมุ สมเด็จเจ้าพระยาซู ใช้พระยากลาโหมปาเป็นแม่กองครองไพร่ ห้าพัน ยกไปช่วยเจ้าเวียดนาม แพ้ไกเซินตายในทุ่งป่ายุง เสียไพร่พลเขมรเป็นอันมาก ไกเซินรบชนะไล่เจ้าเวียดนามลงเรือสมุทหนีไปพึ่งบารมีพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงศรีอยุธยา

องผอมา หนีไปถึงบันทายเพ็ชร เจ้าฟ้าทะละหะมุให้คนส่งองผอมาเข้าไปถึงเมืองปัตบอง ไปถึงเมืองไพรดุก บรรดาเขมรที่ใช้ไปส่ง องผอมานั้นฆ่าองผอมากับพวกญวนตายสิ้น ครั้งนั้นพระบาทบรมบพิตร ออกจากเกาะเกิดเข้าไปสถิตย์ข้างใต้คลังสะแบกเพียงแพรกมีลาภแห่งหนึ่ง

สมเด็จเจ้าพระยาซู มีหนังสือถึงพระยายมราชแบนผู้เป็นเพื่อน ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพ ฯ เอาเนื้อความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ขอพระยายมราชแบนมาช่วยคิดราชการเมืองเขมร ทั้งสองพระองค์ก็พระราชทานให้

พระยายมราชแบนลอบฆ่าสมเด็จเจ้าพระยาซูตาย แล้วให้ฆ่าบรรดาขุนนางพวกพ้องข้างสมเด็จเจ้าพระยาซู แล้วพระยายมราชขึ้นว่าที่เจ้าฟ้าทะละหะมุ บรรดาโพพระวงศ์จามควบคุมกันตั้งค่ายรายเป็นทัพเรือเข้ามาถึงพนมเพ็ญไล่ทัพพระยายมราชผู้ว่าท่เจ้าฟ้าทะละหะ

แขกเจ้าพระพุฒชื่อตอน เซด ฯ กับบรรดาพวกแขกพากันกำเริบ ยิงปืนถือเครื่องสาสตราวุธออกไปไล่ พระยายมราชผู้ว่าที่เจ้าฟ้าทะละหุ กับพระยากลาโหมปก นำพระบาทบรมบพิตร กับสมเด็จพระท้าวทั้งสอง กับสมเด็จพระเรียมกระษัตริย์ทั้งสามพระองค์ ลงพระที่นั่งนาวาเข้าไปถึงเมืองโพธิสัตว์ เมืองปัตบอง ไปถึงกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหน้า รับสั่งให้สมเด็จพระเรียมกระษัตริย์ทั้งสามองค์ไปอยู่ในพระราชมณเฑียร ตั้งขึ้นเป็นพระอัครชายา พระยากลาโหม เป็นพระบิดาเลี้ยง ให้รักษาพระบาทพระบรมบพิตรอยู่คอกกระบือแห่งหนึ่ง กับสมเด็จพระท้าวทั้งสอง

อ่านต่อ หน้า 12 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ