ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 8 >>>

นักองค์โนนกับนักองค์ชี หนีจากเมืองโพธิสัตว์ข้ามไปอยู่เมืองสันธุก พึ่งพระยาเดโชโสมอยู่ แม่ทัพนายกองสมเด็จพระอุไทยราชา ล้อมจับได้สมเด็จพระอนุชาติสัตรีกับสมเด็จพระองค์ทองนำมาฆ่าที่เมืองกะปงชะนัง แล้วยกไปรบทัพพระยาเดโชโสม จับได้ฆ่าเสีย แล้วล้อมจับนักองค์ชีมาฆ่าเสีย

นักองค์โนนผู้เป็นพระรามราชาต้องขังอยู่ในกรุง ขุนนางคนหนึ่งชื่อพระปาง ลอบพาหนีไปกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระอุไทยราชาขึ้นทรงราชย์เมืองบันทายเพ็ชร เมื่อปี จ.ศ.1120 พระชันษายี่สิบปี ทรงพระนามพระบาทสมเด็จ พระนารายณ์ราชาธิราชรามาธิบดี ฯ จ.ศ.1121 เจ้ากรุงลาวให้นำพระอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชมารดามาถวาย

จ.ศ.1129 พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา จับเอาพระเจ้าดอกมะเดื่อไปได้ พระเจ้าเสสังออกรบแพ้พม่า หนีมากรุงกัมพูชา จ.ศ.1131 พระเจ้าตาก เป็นบุตรจีนไหหง อยู่ในกรุงศรีอยุธยารบฆ่าพม่า พม่าหนีกระจัดกระจาย จึงตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าในกรุงศรีอยุธยา ใช้ข้าหลวงนำศุภอักษรมาทูลพระบาทบรมบพิตร ให้คิดทำดอกไม้เงินทองไปถวายพระเจ้าตากให้เป็นทรงพระราชไมตรี พระบาทบรมบพิตรเห็นว่าเจ้าตากเป็นราษฎรตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ จะให้เรานำดอกไม้เงินทองไปถวายจะไม่สมควร พระองค์ไม่ยอมเป็นเมืองขึ้น พระเจ้าตากกริ้วนัก จึงให้พระเจ้าอยู่หัววังหน้า เมื่อยังเป็นที่เจ้าพระยาสุรสีห์เป็นแม่ทัพใหญ่ ให้นำสมเด็จพระรามกับบรรดาแม่ทัพนายกอง ครองไพร่พลยกมาถึงเมืองพระมหานครวัด พระบาทบรมบพิตรให้พระยากลาโหมปาง เป็นแม่ทัพใหญ่ออกไปต่อสู้ แต่สู้ไม่ได้ พระยากลาโหมปางตายในที่รบ ไพร่พลแตกหนีไป กองทัพไทยมีชัยชนะแล้วกลับคืนไปกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นพระบาทบรมบพิตรเมตตานักองค์ธรรมผู้เป็นพระราชบุตรสมเด็จพระแก้วฟ้า ยกขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชบรมบพิตร

จ.ศ.1132 สมเด็จพระโสทัต ผู้เป็นใหญ่ในเมืองเปียม คิดตามอำเภอใจ เกณฑ์ไพร่พลในแขวงเมืองบันทายมาศ เมืองตรัง ยกทัพไปจับคนเมืองทุ่งใหญ่ เมืองจันทบุรี พวกกองทัพไทยยกออกมาสู้รบชนะ จ.ศ.1133 พระเจ้าตากคิดจัดเกณฑ์ไพร่พลให้เจ้าพระยายมราช เป็นแม่ทัพใหญ่ ยกมาถึงเมืองบางคาน ตามทางบกถึงเมืองนครวัดปัตบอง เข้าถึงเมืองโพธิสัตว์พระเจ้าตากจัดทัพเรือ ใช้สำเภาเภตรานาวาใหญ่น้อย นำสมเด็จพระรามมาถึงเมืองเปียม มารบไล่พระโสทัต หนีไปอยู่เมืองตึกเขมา พระบาทบรมบพิตร ก็พาพระมเหสีกับบรรดาหญิง พระสนมกับบริวารชายหญิงมาขึ้นท่าอยู่บนพระที่นั่งนาวา เดินทางออกจากค่าย บรรดาครัวราษฎรทั้งหลายหนีลงเรือตามแห่พระองค์ไปถึง เมืองตะโลงโขดบดอันเจียน แต่ครัวบางพวกก็แวะซ่อนอยู่ในเกาะสะอันลงระสือ (ว่าวังไผ่) ชวนกันตัดไม้ไผ่ปักทำเป็นรั้วอยู่ล้อมเปี่ยมตะแอก

พระเจ้าตากกับสมเด็จราม ตีเมืองเปียมแตกแล้ว ยกทัพเรือเข้าถึงเมืองพนมเพ็ญ ออกไปทะเลราดเซียม ยกตามเข้าไปจับเอาทาสชายหญิง ทรัพย์สิ่งของบรรดาครอบครัวที่ซุ่มซ่อนอยู่ ณ บึงมักสะ บรรดากองทัพไทยบ้างก็ยกลงไปตามครัวหลวงถึงเปียมเบ็ญจพรรณในเพลากลางคืน พบกับทัพพระยายมราชทอยต้อนครัวอยู่ภายหลัง ครั้งนั้นเจ้าเวียดนามทรงเมตตาให้องญวนเป็นแม่ทัพใหญ่ยกขึ้นมาถึงทัพพระยายมราชทอย ช่วยรบมีชัยชนะ

กองทัพไทยถอยกลับคืนไปกรุงศรีอยุธยา ไว้แต่ไทย 500 ให้รักษาสมเด็จพระรามค้างอยู่เมืองกำปอด เกลี้ยกล่อมบรรดาราษฎรเมืองบันทายมาศเชิงกรรชุม จัดเป็นทัพยกมาถึงเมืองเปียมระกา พระยายมราชทอยให้จัดไพร่พลออกไปรบกับทัพสมเด็จพระราม

ทัพพระยายมราชไทย ยกไพร่พลมาทางบกถึงเมืองนครวัดปัตบอง ล่วงมาถึงเมืองโพธิสัตว์ กวาดบรรดาครัวราษฎรเขมรหนุ่มสาวเขมรสาวนำไปกรุงศรีอยุธยา ประมาณ หมื่นคนเศษ สิ้นคนจากบ้านเมืองเกิดกลีใหญ่ในปีเถาะ เดือนอ้าย เดือนยี่ ถึงเดือนสามพระเจ้าเสสังสุรคต พระบาทบรมบพิตรลาเจ้าเวียดนาม ออกจากบดอันเจียตะโลงโขดุเข้ามาอยู่ แพรกมัดรันโด (ว่าคลองปากหมู)

อ่านต่อ หน้า 9 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ