ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 9 >>>

เจ้าเวียดนามตรัสใช้องโดยจีนเป็นเบาฮอมาอยู่ประจำรักษาพระบาทบรมบพิตร จ.ศ.1134 พระบาทบรมบพิตรไปอยู่แพรกปักปวัด (ว่าคลองบางเชือกหนัง) ใช้พระองค์นักด้วง ผู้เป็นสมเด็จพระองค์แก้วให้ไปเป็นทางพระราชไมตรีพูดจากับแม่ทัพแม่กองไทย ให้งดเสียอย่ารบกันให้เอ็นดูกับอาณาประชาราษฎรด้วย แม่ทัพแม่กองไทยก็ยินยอมพร้อมใจแล้วนำพระองค์แก้วเข้าปถึงกรุงศรีอยุธยา ขึ้นกราบทูลแก่พระเจ้าตาก จะขอเป็นทางพระราชไมตรีตามธรรมเนียมแต่บุราณ ครั้งนั้นพระเจ้าตากไม่ไว้ใจเชื่อ ให้ทำโทษองค์แก้วใส่คุก จ.ศ.1135 พระบาทบรมบพิตรมีแม่นางชื่อนักนางไชย สมภพพระราชบุตรองค์หนึ่ง ทรงพระนามนักองเอง จ.ศ.1136 พระองค์ไปอยู่ที่เกาะจีน พระองค์แก้วขอมารดากับภรรยาบุตรไปกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นพระเจ้าตากเชื่อว่าซื่อตรงจริง ให้ถอดออกจากโทษโปรดให้ขึ้นเฝ้าโดยปกติ

พระบาทบรมบพิตร เห็นว่าสมเด็จพระรามทำสงครามครั้งนี้ด้วยอยากได้ราชสมบัติ ควรที่จะมอบเวนราชสมบัติถวาย อาณาประชาราษฎรทุกประเทศจะได้ความสุข จ.ศ.1137 พระองค์จึงให้พระมหาสังฆราช นำพระราชไมตรีไปแต่เมืองกำปอด เข้ามาถึงเมืองบันทายเพชร มอบเวนราชสมบัติถวายสมเด็จพระรามผู้เป็นพระอนุชา ทรงพระนามพระบาทสมเด็จเสด็จพระรามราชาธราชบรมบพิตร

พระบาทบรมบพิตร ผู้เป็นสมเด็จพระเรียมนั้น อยู่เป็นมหาอุปโยราช แบ่งบรรดาขุนทหารสำหรับที่จะทรงราชถวายพระรามราชา ขุนนางสำหรับที่มหาอุปราชนั้น แบ่งไปให้สมเด็จพระมหาอุปราช ขุนนางสำหรับที่สมเด็จพระมหาอุปโยราชนั้น พระองค์เอาไว้รักษาพระองค์โดยปกติ จ.ศ.1138 พระองค์ให้ช่างหล่อปืนบะเรียมเบญจรงค์กับเครื่องทำศึกไว้ ให้ตำดินดำหล่อกระสุนให้ตัดไม้ทำค่ายที่เมืองพนมเพ็ญมุขกำพูล พระองค์ไม่ยอมขึ้นแก่เมืองญวน ด้วยเมืองญวนเกิดศึกกับนักไพรไกเซิน ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่เมืองไกภู เกณฑ์ไพร่พลเข้าเป็นกระบวนทัพยกไปรบกับเจ้าเวียดนามที่เมืองเว้

องจะแจ้เป็นใหญ่อยู่เมืองไซ่ง่อน ตั้งกองพิทักษ์รักษาบรรดาราษฎร ให้มากราบทูลสมเด็จพระรามราชา ขอเสบียงกับไพร่พลให้ไปช่วยรบไกเซินนั้น พระองค์ไม่ให้ไป องจะแจ้โกรธ ยกไพร่พลมาถึงค่ายจะโรยจังวา (ว่าแหลมทำเคย) ข้ามฟากพนมเพ็ญรบกับทัพเขมร สมเด็จพระมหาอุปโยราชบรมบพิตร ถอยไปอยู่แพรกสำโรง แสนทัพญวนรบกับทัพเขมรไม่แพ้ชนะ กองทัพญวนก็กลับคืนไปเมืองญวน จ.ศ.1139 พระยาบวรนายกชูได้เป็นพระยาวิบุลราชคิดคดทูลสมเด็จพระมหาอุปราชว่าจะคิดลอบฆ่าพระรามราชา เอาราชสมบัติมาถวาย แต่สมเด็จพระมหาอุปราชไม่ยอม พระยาวิบุลราชกลัวความผิด กลับไปทูลสมเด็จพระรามราชาว่าสมเด็จพระมหาอุปราชคิดขบถ จึงใช้พระยาวิบุลราชไปลอบฆ่าสมเด็จพระมหาอุปราชสุรคต

สมเด็จพระมหาอุปโยราช ประชวรและสุรคตใสปี จ.ศ.1139 จ.ศ.1140 พระเจ้าตากตรัสให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวง เมื่อยังเป็นเจ้าพระยาจักรี กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหน้า เมื่อยังเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์ นำไพร่พลไทยหนึ่งหมื่น ยกไปตีเมืองลาวตลอดไปจนถึงเมืองเวียงจันทน์ เจ้าพระยาทั้งสองยกมาถึงเมืองบันทายเพ็ชร ขอไพร่พลกับเสบียงจากพระรามราชา ฯ ให้ไพร่พลเมืองกะพงสวาย เมืองศรีสุนทร เมืองไพรเวง เมืองตะบงคะมุม ประสมได้ครบหนึ่งหมื่น กับเสบียงให้เจ้าพระยาจักรียกทัพบกเดินทางไปเมืองกะพงสวาย

เจ้าพระยาสุรสีห์ ยกทัพเรือขึ้นไปทางทะเลธม ถึงเมืองสมบุกสมบูรณ์ รื้อศิลาที่ขวางลำน้ำ นำเรือแง่ทรายแง่โอขึ้นไปถึงเมืองลาวสทึงแตรง คิดหามเรือแง่ทราย ข้ามถนนศิลาขวางลำน้ำเลยไปถึงเมืองโขง เมืองจำปาศักดิ์ เมืองแจละแม หัวเมืองทั้งนั้นก็ยอมอยู่เป็นเมืองขึ้น แล้วยกเลยไปถึงค่ายเมืองเวียงจันทน์ ๆ สู้รบกับเจ้าพระยาทั้งสอง

อ่านต่อ หน้า 10 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ