Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

การแต่งงาน

ความหมายของการแต่งงาน

เป็นการเปลี่ยนสถานภาพสำหรับชายและหญิง เป็นการบอกให้สังคมได้รับทราบ ว่าครอบครัวใหม่กำลังจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบภายในครอบครัวเพราะแต่ละ คนที่อยู่ร่วมกันย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วิถีชีวิตที่แตกต่างกันจึงต้องมีการ กำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างเหมาะสม

เหตุผลในการแต่งงาน

 

เหตุผลในการเลือกคู่ครอง พิจารณาดังนี้

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com