ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คำอุทาน

       คำอุทาน คือ คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด เช่น ดีใจ เสียใจ ตกใจ แปลกใจ สงสัย สงสาร เจ็บปวด โกรธ เป็นต้น คำอุทานมักจะอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) กำกับหลังคำอุทานนั้นเสมอ

คำอุทานนั้นจะช่วยสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเจตนาและความรู้สึกของผู้ส่งสารได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

 • ชะ, ชะชะ, ชิ, ชิชะ, ชิชิ คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจเป็นต้น ชะชะ ! แม่คนนี้มาทำอวดดี เดี๋ยวตีตายเลย
 • ไชโย คำที่เปล่งออกมาด้วยความดีหรืออำนวยพร ไชโย ! เราชนะแล้ว
 • โธ่, พุทโธ่ คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญ โธ่ ! น่าสงสารจัง ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
 • ว้าย คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการตกใจ หรือดีใจ เป็นต้น ว้าย ! งูเข้าบ้าน
 • วุ้ย คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกตกใจ เก้อเขิน หรือไม่พอใจ วุ้ย ! น่ารำคาญ
 • หน็อยแน่ คำที่เปล่งออกมาเมื่อไม่พอใจหรือผิดหวัง หน็อยแน่ ! ทำผิดแล้วยังจะอวดดีอีก
 • อนิจจา คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวช เป็นต้น อนิจจา ! ไม่น่าเลย ช่างน่าสงสารเสียจริง ๆ
 • อ้อ, อ๋อ คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว นึกได้แล้ว อ๋อ ! เรื่องนี้ฉันนึกออกแล้ว
 • อ้าว คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายหรือคาดไว้ อ้าว ! แม่ก็มาด้วยนึกว่ามาแต่พ่อ
 • อี๊ คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อี๊ ! เสื้อสกปรกอย่างนี้ ยังจะเอามาให้ฉันอีก
 • อือ คำที่เปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้ อือ ! เรื่องนั้นฉันรู้แล้ว
 • อื้อฮือ คำที่เปล่งออกมาแสดงความแปลกใจ เป็นต้น อื้อฮือ ! มากจริง ๆ เลย

 

 • บ๊ะ, อุบ๊ะ คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจหรือประหลาดใจ เป็นต้น อุบ๊ะ ! ข้าบอกเอ็งแล้วว่าอย่าทำ แต่เอ็งก็ไม่เชื่อ
 • อุ๊ย คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการตกใจ มักเป็นเสียงผู้หญิง อุ๊ย ! จักจี้นะ
 • เอ, เอ๊ คำที่เปล่งออกมาแสดงความแปลกใจสงสัย เอ๊ ! ปากกาฉันอยู่ที่ไหนนะ
 • เอ๊ย คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการว่าพูดผิดไป เป็นต้น เอ๊ย ! ไม่ใช่อย่างนั้นฉันพูดผิดไป
 • เอ๊ว คำที่เปล่งออกมาเพื่อเยาะให้เก้อ เอ๊ว ! คนอะไรช่างหน้าไม่อาย
 • เออ คำที่เปล่งออกมาเพื่อบอกรับหรืออนุญาต เออ ! จริงของเธอนั่นแหละ
 • เอ้อเฮอ คำที่เปล่งออกมาแสดงความพิศวงหรือประหลาดใจ เอ้อเฮอ ! วันนี้เธอแต่งตัวสวยจริง ๆ
 • เอ๊ะ คำที่เปล่งออกมาแสดงความฉงนไม่เข้าใจ หรือไม่พอใจ เอ๊ะ ! ใครมากันเยอะแยะเลย (ฉงน) เอ๊ะ ! ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้นะ (ไม่เข้าใจ) เอ๊ะ ! บอกว่าอย่าทำไม่เชื่อหรือไง (ไม่พอใจ)
 • โอ๋ คำที่เปล่งออกมาเป็นเสียงเช่นนั้นเพื่อหลอกเด็ก โอ๋ ! อย่าร้องไห้ไปเลยลูก
 • โอย, โอ๊ย คำที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวด หรือรู้สึกว่ามากยิ่งหรือแปลก เป็นต้น โอ๊ย ! เจ็บจริง ๆ ฉันทนไม่ไหวแล้ว (รู้สึกเจ็บปวด) โอ๊ย ! มากจังเลย เธอเอาไปบ้างซิ (รู้สึกว่ามากยิ่ง) โอ๊ย ! อย่างนี้ฉันไม่เคยเห็น (รู้สึกแปลก)
 • โอ้โฮ คำที่เปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ โอ้โฮ ! วันนี้เธอมาเรียนแต่เช้าเลย
 • ฮิ คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจหรือแปลกใจ ฮิ ! ใครบอกเธอ ฉันไม่เคยพูดอย่างนั้น
 • ฮึ่ม คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ โดยปริยายหมายถึงแสดงอาการขู่ ฮึ่ม ! อย่าให้เป็นทีเราบ้างก็แล้วกัน
 • ฮึย, ฮึย ๆ เสียงร้องไล่หรือกระตุ้นเพื่อเร่งวัวควายให้เดินหรือวิ่ง ตาคำไล่ควายเสียงฮึย ๆ !
 • ฮื้อ คำที่เปล่งออกมาแสดงความสำคัญหรือไม่พอใจ ฮื้อ ! เรียกอยู่นั่นเอง น่ารำคาญจัง
 • เฮ่ย คำที่เปล่งออกมาแสดงความขัดแย้งไม่เห็นด้วยหรือเห็นว่าไม่สำคัญ เฮ่ย ! เรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยที่เธอจะนำไปพูดนะ
 • เฮ้ย คำที่เปล่งออกมาเพื่อให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง เฮ้ย ! ตื่นเสียทีซิสายมากแล้วนะ
 • เฮ้ว คำที่เปล่งออกมาเพื่อเยาะให้เก้อ เฮ้ว ! ช่างน่าไม่อาย
 • เฮอ คำที่เปล่งออกมาแสดงความโล่งใจ เฮอ ! ถึงฝั่งเสียที ดีแล้วที่ไม่มีใครเป็นไร
 • เฮ่อ คำที่เปล่งออกมาแสดงความดูแคลนหรือไม่เชื่อถือ เฮ่อ ! ตัวเล็กแค่นี้จะสู้เขาได้หรือ
 • เฮ้อ คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจ เฮ้อ ! ผมละเบื่อเหลือเกิน พูดไปก็เท่านั้น
 • ไฮ้ คำที่เปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจหรือเพื่อห้ามปรามขัดขวาง ไฮ้ ! ไปไม่ได้นะ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ